Saturday, May 25, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇလႄႈတၢႆ ႁိမ်း30

Must read

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 12 တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 12 ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း ပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 8 ၵေႃႉ (ၸၢႆး 4 ၵေႃႉလႄႈယိင်း 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 16 ၵေႃႉ၊ ႁိူၼ်းယေးလႄႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လူႉၵွႆ 40 ပၢႆ။

ဝၼ်းတီႈ 1 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵျွင်းပိင်ႇၺႃႇရႃႇမ ၸဝ်ႈသၢင်ႇပႃးၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ်၊ ႁူဝ်ၵၢတ်ႇ၊ ၼွင်ၸၢင်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပွၵ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီ 5 တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႉတၢင်းတပ်ႉၼမ်ႉၽၵ်းၵႃသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်မႃးၸွႆႈ တၢင်းတပ်ႉသၶၢၼ်းတိတ်ႉ၊ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆဢူၼ်ႈ 2 လုၵ်ႈ။ တိူဝ်ႉသႂ်ႇလုင်းမွင်ႇတၢၼ်းဢႃယု 50 ပီလႄႈ လုင်းသၢမ်မူၼ်း ဢႃယု 50 ပီ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 6 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၊ တၢႆ 5 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 11 တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၊ ပွၵ်ႉၼိူဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 12 တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇၵေႃႈၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယိုဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းသႃႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13 ၵေႃႈမၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၶိူင်ႈမိၼ်တူၵ်းမႃးသႂ်ႇၵျွင်းၸေႇယသုၶ (ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ 300 ပၢႆၼၼ်ႉ) ၊ ၵျွင်းလူင်လူႉၵွႆလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇပႃးၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်း – ၶၢဝ်ႇ Shan State News ၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်းတႄႉဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆဢူၼ်ႈ 9 လင်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ 7 လင်၊ မၢၼ်ႈလူင် 4 လင် ၼမ်ႉသီးလီး 3 လင် ပၢင်ႇၸၢမ် 3 လင် ၼွင်ၸၢင်ႉ 5 လင်လႄႈပွၵ်ႉၼိူဝ် 10 လင် လူႉၵွႆလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းတႄႉဝႃႈ ဢမ်ႇၵႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တင်ႈတႄႇပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မႃးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ႁိူၼ်းလူႉၵွႆၼႆႉမီး 200 လင်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

သိုၵ်းလွႆ TNLA တႄႉဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – တင်ႈတႄႇပၢင်တိုၵ်းမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးယိုဝ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉမီး 250 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တင်းသွင်ၾၢႆႇမီးတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း