Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉၶမ်း

TNLA ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းယဝ်ႉ မၢပ်ႇၼႄးပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇၼႆသေ  ၶိုၼ်းတီႉ

သိုၵ်းတဢၢင်း မၢပ်ႇၼႄးၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်း ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၽႄႈၶၢဝ်ႇလွင်ႈတီႉၺွပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ဝၢႆးပွႆႇပၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉၶိုၼ်းတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ်။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် လုင်းဢၢႆႈသူၺ်ႇ တီႈမၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း   မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇ ၽႄႈၶၢဝ်ႇ လွင်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ  ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:40 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼိမ် - ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ ၵူဝ်ႇတွင်ႇ ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း...

TNLA တီႉၵူၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ၼႄးဝႃႈ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

သိုၵ်း TNLA   ၸႅတ်ႈယဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ  တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၊ ၶိုၼ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတင်းႁိူၼ်းယေး ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 11/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30 – 40 ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈယဵဝ်ႈ...

TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇထပ်းၵၼ်ႁႅင်း ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ပေႃးဢမ်ႇၵိုၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2022  ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း  သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA  ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁႅင်း။ ၸၢႆးဢၢႆႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇၵိုၼ်းသေဢိတ်းၶႃႈ။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်း ၵၢတ်ႇၼႆႉ ပိၵ်ႉတင်းထႅဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ႁတ်းၵႂႃႇပိုတ်ႇ ၵူဝ်သိုၵ်းတဢၢင်း မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။...

တၢင်းၵႃးၼမ်ႉၶမ်း – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၵူၼ်ႇယၢတ်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇႁႅင်း

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼမ်ႉၶမ်း - ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ယၢတ်ႇပဵၼ်တွၼ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၸဝ်ႈၵႃး လူင် ၵႃးဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။   ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 11/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵၼ်ႈတၢင်းယၢတ်ႇ  တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽႃလႅၼ်ႇ ယၢၼ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မွၵ်ႈ 5 လၵ်း မီးၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်း ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း -...

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/6/2022  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းၶဝ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း   ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ ၸွမ်းၽၵ်းတူ တၢင်းၶဝ်ႈ/ ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈတီႈ။ ဢၼ် ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၵၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/6/2022 ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၵၼ် ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်း ႁၢဝ်းတူၼ်းသၼ်လွႆ လူင်းတူင်ႈ/ လူင်းဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း  ၶၢၼ်ၸႂ် လႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၶၢၼ်ၸႂ် လႆႈသႂ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီ ပဵၼ်သွင်ပုၼ်ႈ။ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်း - မေႊ 2022 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း  တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ  ၸၢႆးယီႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း တီႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉသီးရီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ မၼ်းၸၢႆး လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

 ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သၢႆၾႆးၾႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉ လၵ်ႉတတ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် တေႃႈၼင်ႇ သၢႆၾႆးၾႃႉတီႈသဝ်လၵ်းၾႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉ ၵႅတ်း(တတ်း) ၶၢတ်ႇသေ ၵႄႈဢဝ် သဵၼ်ႈတွင်းတၢင်းၼႂ်းမၼ်း ၵႂႃႇၶၢႆ။ တႄႇဢဝ် ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2022 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းလၵ်ႉ ၵႅတ်း သၢႆၾႆးၾႃႉ  ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ။...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း  ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၵႂႃႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ  4 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း မႃးတီႉဢဝ်တူဝ် တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇသေ ၵပ်း ၾူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸူးၵူၼ်း ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း 2 ႁဵင်သဵၼ်ပျႃး ၵႂႃႇပၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း သင်ဢမ်ႇၼၼ် တေထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵဵၵ်ႉပလိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ပလိၵ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်း/ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵဵၵ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ပလိၵ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်းပလိၵ်ႈတီႈ  ၵဵၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈ ဝၢၼ်ႈငွၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈၼမ်ႉၶမ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼမ်ႉၶမ်း - မိူင်းဝီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ...

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆလွင်ႈၼမ်ႉမႃးပၢင်ႉတီႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈႁွင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

တူဝ်တၢႆဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉမၢဝ်းမႃး ပၢင်ႉဝႆႉ တီႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈႁွင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ် တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/4/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း  ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လုၵ်ႉတၢင်း မူႇၸေႊ လႆမႃးၸွမ်းၼမ်ႉမၢဝ်းမႃး ပၢင်ႉၶမ်ဝႆႉတီႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈႁွင်း...

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၽၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/4/2022 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းႁေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

PSDA ပၼ်ၾၢင်ႉ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၼမ်ႉၶမ်း ႁႂ်ႈပိၵ်ႉလုမ်းႁဵတ်း CDM

ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PSDA (People Security and Defense Army) ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် တီႈလုမ်းၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလုမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၶဝ်ႈႁဵတ်း CDM (သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်လီ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img