Monday, December 5, 2022

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၸုမ်းယိပ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁၢမ်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇတေႃႉၶၢႆ တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း တႃႇတေတေႃႉဢဝ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ၶၢႆၸူးတၢင်း ဝဵင်း ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇၶၢႆၸူး။

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းဝုၺ်း

ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ မႅၼ်ႈၽွင်းၶၢဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈၼႃးၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းဝုၺ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ တႃႇတေတေႃႉသူင်ႇၶၢႆတၢင်ႇၸူး တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇတေပဵၼ်ၸရိတ်ႈ ဢၼ်လႆႈၵူႈယိမ် မႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢမ်ႈတေႃႉသူင်ႇၶၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းႁႅင်း ယွၼ်ႉလူဝ်ႇပၼ် ၵႃႈၸၢၵ်ႈပၢတ်ႇၶဝ်ႈ။ ၵႃႈၸရိတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈလႆႈမႃးယဝ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်း TNLA ၶဝ် သမ်ႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်တေႃႉၶၢႆၸူး ၼႂ်းဝဵင်း ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈၸၢၵ်ႈၵေႃႈ ပေႃးပိူၼ်ႈပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈ ပေႃးၶႂ်ႈ လႆႈငိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉလူဝ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းၵႃႈၶဝ်ႈၼႆႉ မႃးပၼ် ၵႃႈၸၢၵ်ႈႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၵႃႉၶၢႆလီ မိူၼ် ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႃႈၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်းလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ 1 လိတ်ႉလႂ် 3,200 ပျႃး။ ၵႃႈၽုၼ်ႇထၢတ်ႈ 1 ထူင် 100,000 ပျႃးယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵႃႈၸရိတ်ႈ တႃႇၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇၸၢႆႇပၼ် သင်ဢမ်ႇၶၢႆလႆႈၶဝ်ႈ မႃးၼႆ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတႃႇတေပၼ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းဝုၺ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း