Monday, December 5, 2022

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး  

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ်ႉၼမ်ႉၶမ်း၊ ၼမ်ႉမၢဝ်းသႂ်လႄႈ ငူၺ်ႇ ၶျႄႇရီႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢႆၶၼ်ထုၵ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 1 လိတ်ႉလႂ် 3,400 – 3,500 ပျႃးလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉ  ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 7 ပၢမ်ႉ။   တႃႇ 3 ပၢမ်ႉၼႆႉ ၶဝ် ၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၶၼ်ထုၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 1 လိတ်ႉလႂ် 3,400 – 3,500 ပျႃး။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၸင်ႇၵႂႃႇႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉ ။ ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းဢၼ်ၵိုတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶၢႆ 1 လိတ်ႉ 4,500 – 5,000 ပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး 3 ႁၢၼ်ႉ ၼႆႉ ၶၢႆၶၼ်ထုၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းမႃးႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉလႄႈ တၼ်းလႆႈၶၢႆပၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင် 1 ဝၼ်း ပၢႆႁၢင်ႈၵူၺ်းသေ မူတ်းၵႂႃႇ။ လႆႈပႂ်ႉ 2-3 ဝၼ်း ၼမ်ႉမၼ်းၸၢင်ႇတေမႃးထိုင်။  ယွၼ်ႉလႆႈလူင်းၵႂႃႇတေႃႉဢဝ် တၢင်းတႃႇၵုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးဝႃႈၼႆ။

ပိူင်လူင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢဝ်ပူင်းၵႂႃႇသိုဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶၢႆပၼ်၊ ၶၢႆပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢဝ်ရူတ်ႉ ဢဝ်ၵႃးမႃးၶဝ်ႈထႅဝ်သိုဝ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။  

“ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၼႆႉ လူဝ်ႇၸႂ်ႉဢေႃႈ။ လူဝ်ႇႁပ်ႉသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ လူဝ်ႇၸႂ်ႉၸၢၵ်ႈထႆ၊ လူဝ်ႇတေႃႉ ၶူဝ်းၶၢႆ ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ ပေႃးဢမ်ႇ ၸႂ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၼႆ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်သင်သေဢိတ်းယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ႁၢၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ဢၼ်ၶၢႆၶၼ်ၵႃႈ 1 လိတ်ႉ 4,500 – 5,000 ပျႃးၼၼ်ႉ တေပဵၼ် ႁၢၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ယူင်းလီ (ယုံးလီ ပန့်ဆီဆိုင်) ၊ ဢေႇမႃႇၼူၺ်ႇလ (ဧမာနွေလ) လႄႈ ဢွင်ႇတပျေႇ (အောင်သပြေ)  ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သူၺ်ႇတွင်ႇ (လွႆၶမ်း) ၼၼ်ႉတႄႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပိုတ်ႇၶၢႆ ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း 1 လိတ်ႉ 7,000 – 8,000 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပိုတ်ႇၶၢႆယူႇ။

“သင်ဝႃႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢႆၶၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် 1 လိတ်ႉ 3,000 ပၢႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈၵႂႃႇႁိမ်ၵၼ် သိုဝ်ႉၼမ်ၸိူင်ႉၼႆႉ။ ယွၼ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶၢႆၶၼ်ၵႃႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈလႄႈ ဢမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ သိုဝ်ႉ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆၶၼ်ထုၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေလီ”- ၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊတႄႉၸိူဝ်းမီးၵႃး ၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းသေ ၶိုၼ်းမႃးလုတ်ႇဢွၵ်ႇသႂ်ႇၶူတ်ႇ သႂ်ႇတဝ်ႈ/တိင်ႇ ၼင်ႈၶၢႆၶၢင်ႈၵၢင်းၵၢင်ဝဵင်း 1 လိတ်ႊ 10,000 ပျႃးၵေႃႈမီး။ သင်ပဵၼ် 1.25 လိတ်ႉသမ်ႉ ၶၢႆထိုင် 15,000 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆတႄႉ ပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ၊ ႁႃၵိၼ်ဝၼ်းလႂ်ဝၼ်း ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸႂ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း