Sunday, June 16, 2024

တၢင်းၵႃးၼမ်ႉၶမ်း – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၵူၼ်ႇယၢတ်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇႁႅင်း

Must read

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼမ်ႉၶမ်း – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ယၢတ်ႇပဵၼ်တွၼ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၸဝ်ႈၵႃး လူင် ၵႃးဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။  

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သဵၼ်ႈတၢင်းယၢတ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽႃလႅၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ11/6/2022

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 11/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵၼ်ႈတၢင်းယၢတ်ႇ  တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽႃလႅၼ်ႇ ယၢၼ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မွၵ်ႈ 5 လၵ်း မီးၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်း ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇဢေႃႈ ၸဵမ်ၵႃးဢွၼ်ႇၵႃးလူင်။ သင်ၸဝ်ႈၵႃး မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁူႉ  ဢမ်ႇၾၢင်ႉသေ ႁေႃႈဝႆးတႄႉ လီမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉၶႃႈ။ တၵ်းလႆႈၾၢင်ႉယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ   ”- ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆ   လႃႈသဵဝ်ႈ – ၵူတ်ႉၶၢႆ – ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၽွင်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ပႆႇလီၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃး၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႆႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉပိူင်လူင်။ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း လိၼ်လွႆ တၢင်းၵူတ်ႉငွၵ်း သိူဝ်ႇယၢင်ဝႆႉ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉယူႇ  ။

“ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းပလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉဢေႃႈ။ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ သိုၵ်းပလွင်ႈ၊ သိုၵ်းၶၢင်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ ”-  ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးယၢတ်ႇၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပႆႇမႃးတူၺ်း မႃးမႄးၵုမ်းသင် ။ယၢမ်းလဵဝ် သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ်လႄႈ ၵူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ယၢတ်ႇၵွႆပႅတ်ႈတႄႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း