Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇပၢႆႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး

Must read

 ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO  ၵဵပ်းသိုၵ်း ၊ ၶဝ်ႈ၊ ငိုၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ပူင်း ပၢင်လွင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပၢႆႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၵ်းထႆး  ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ထဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

လိူၼ်မေႊ – လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း  ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၵူႈဝၼ်း ၸဵမ်လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈပၢႆႈၽေးလွင်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႂ်းၵႄႈၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ။

- Subscription -

ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  PNO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်း၊ ၵဵပ်းငိုၼ်း မႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမိူင်းထႆး ၼမ်ဝႃႈၼမ် မီးၵူႈဝၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈႁိူၼ်း တႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးႁပ်ႉသူင်ႇ မီးၵူႈဝၼ်း၊ လုၵ်ႉသီႇသႅင်ႇ ထိုင်လႅၼ်လိၼ်ထႆး    ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် လႆႈပၼ်  10 သႅၼ်ပျႃး။ လုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆးသမ်ႉလႆႈပၼ်ထႅင်ႈတေႃႇၼိုင်ႈ။

ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ -“”

“ၵႃးႁပ်ႉသူင်ႇ သီႇသႅင်ႇ – လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆးၼႆႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉ လႆႈပၼ် မွၵ်ႈ 10 သႅၼ်  ။   လုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်သေ ႁပ်ႉ ၶဝ်ႈ မိူင်းထႆးသမ်ႉထႅင်ႈတေႃႇၼိုင်ႈ။   တင်းမူတ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ တေသဵင်ႈငိုၼ်းမွၵ်ႈ   15 သႅၼ် ၊ ဢၼ်ပၢႆႈ ၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး ပီႈၼွင်ႉတႆးၵူၺ်း ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈလၵ်ႉပၢႆႈၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်ယဵၼ်၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢမ်ႇပဵၼ် PNO သမ်ႉ ၶၢၼ်းၵဵပ်းငိုၼ်း၊   ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၽူင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵၼ်တၢင်းပွတ်းမိူင်းထႆး တင်းၼမ်။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈလႃႇ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်၊  ၵႃႈ  ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈၼႆႉ 1 ထူင် 9 မိုၼ်ႇ ထိုင် 1 သႅၼ်။ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်း ၵႃႈၼမ်ႉၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း ။  ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ PNO သမ်ႉၵဵပ်းၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် 3 မိုၼ်ႇပျႃးထႅင်ႈ၊ ဢမ်ႇသႂ်ႇဢမ်ႇလႆႈ တေလႆႈသႂ်ႇၵူႈလင်ၶႃႈႁိူၼ်း ၸဵမ်ၵူၼ်းထုင်ႉပုင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇလႄႈ ၼိူဝ်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁႅင်းတႄႉၶႃႈဢေႃႈ၊ မၢင်ၵေႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ် ဝၢႆးသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇ သႅင်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်းလႄႈ ပၢင်လွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇထိုင် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသႂ်ႇပၼ်ၶဝ် ငိုၼ်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈ သဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းတႃႇ ႁဵတ်း သိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇတင်းၼမ်။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။

 ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းၵၢင် ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း  ပၢႆႈၽေးၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၵူႈဝၼ်း။ ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈၸွမ်းတၢင်းလတ်းထိူၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ၼိုင်ႈဝၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 300-400 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း