Monday, May 20, 2024

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းပၼ်ႇယၢပ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵေးလၢင်းသုင် လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း

Must read

ပီၼႆႉ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်တူပ်ႉၼႅပ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းပၼ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈထၢမ်ၾၢၵ်ႇပၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉၵေႃႈယင်းမီး ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Owner- ထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ


ပီၼႆႉ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈ၊ ၵႃႈၾုၼ်ႇ(မေႇဢေႃးၸႃႇ)၊ ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းပဵၼ် 2-3 ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပီၼႆႉတႄႉ ယၢပ်ႇႁႅင်းလိူဝ်ၸႂ်ဢေႃႈ။ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈၵူႈမဵဝ်း။ ၸဵမ်ၵႃႈႁႅင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 1 ၵေႃႉၼႆႉ မိုၼ်ႇပၢႆဢေႃႈ တေႃႇဝၼ်း ၼႆႉၶႃႈၼႃး။ ၵႃႈၾုၼ်ႇထိုင် သႅၼ်ပၢႆဢေႃႈ 1 ထူင်။ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ 1 လိတ်ႊ 2,700 – 2,800 ပျႃး။ ထၢမ်ပၼ်ပိူၼ်ႈမႃးႁဵတ်းၼႃးလၢႆလၢႆ ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁပ်ႉ ၶႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -


ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီသွင်ပီမႃးၼႆႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၶိုၼ်ႈ ၵွၼ်ႇၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈတၢင်လႂ် 17,000 – 18,000 ပျႃး၊ ပီၵၢႆၼိုင်ႈတၢင်လႂ် 3-4 မိုၼ်ႇပျႃး၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၶိုၼ်ႈထိုင် 6 -7 မိုၼ်ႇပျႃး။


“ပၼ်လၢႆ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁပ်ႉႁဵတ်းၶႃႈ ၼႃးၼႆႉ ႁူႉယူႇယဝ်ႉ ပေႃးႁဵတ်းၼႆ မၼ်းတေသုမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႃႈလႆႈႁဵတ်း ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ လူဝ်ႇၽုၵ်ႇၽၵ်းမီႇႁေႃ၊ လူဝ်ႇၽိူင်း ။ သုမ်းၵေႃႈႁဵတ်း ဢမ်ႇသုမ်းၵေႃႈႁဵတ်း ၶၢင်းယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်းတႄႉၶႃႈ ပီၼႆႉ။ ၵူႈပွၵ်ႈၵႃႈၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ 1 ထူင်ၼႆႉ 38,000 ၼႆ ႁဝ်းဝႃႈၵႃႈၼႃႇယဝ်ႉ တေႃႇလဵဝ် ပဵၼ်ၵႂႃႇသႅၼ်ပၢႆၶႃႈ ဢေႃႈ”- ၸဝ်ႈၼႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တိုဝ်သေၽုၵ်ႇၶဝ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉပွႆႇပႅတ်ႈတင်းပိုၵ်း ၵေႃႈမီး။


ပီၼႆႉ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ သုင်ယူႇသေတႃႉ ၾူၼ်ၾိင်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇလီလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈၽၵ်းမီႇၼမ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။


ၸဝ်ႈသူၼ် ၽၵ်းမီႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပီၼႆႉ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃသုင်ယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇဢုတုဢမ်ႇလီ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ် ၼမ်ႉထူမ်ႈႁေလႄႈ ဢဝ်ၽၵ်းမီႇႁေႃဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼမ် ဢေႃႈ။ ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်း ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။


ၶၼ်ၽၵ်းမီႇ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ 1 ၸွႆႉလႂ် 550 ပျႃး။ ပေႃးပၢၵ်ႇၸွႆႉၸိုင်လႆႈ 5 သႅၼ်ပၢႆ။ ၵူႈပွၵ်ႈ ပၢၵ်ႇၸွႆႉလႂ် မွၵ်ႈ 3 သႅၼ်ပျႃးၵူၺ်း ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇလၢတ်ႈ။


ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/6/2022 ၼၼ်ႉ ပမ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ထုၵ်ႇၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သင်ႇပိၵ်ႉ ဢိုတ်းဝၼ်းၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇ(လၢႆႊသိၼ်ႊ) ဝႃႈၼႆ။


ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽိူဝ်ႇဝႃႈလႆႈႁူႉ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းတေပိၵ်ႉဢိုတ်းၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈသူၼ်/ ၼႃးၼႆႉၵႂႃႇႁိမ်ၵၼ် သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းဝႆႉ တင်းၼမ်ၶႃႈ။ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ပိၵ်ႉၵႂႃႇဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း။ ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႈၶိုၼ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်း။ ဢႃႉ ၵဝ်းဝႃႈၵဝ်း”- ဝႃႈၼႆ။


ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ယႂ်ႇလူင် ပိုတ်ႇၶၢႆဝႆႉ 10 ဢွင်ႈတီႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းပိုတ်ႇ မူတ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း