Saturday, June 15, 2024

TNLA တီႉၵူၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ၼႄးဝႃႈ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်

Must read

သိုၵ်း TNLA   ၸႅတ်ႈယဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ  တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၊ ၶိုၼ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတင်းႁိူၼ်းယေး ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းဝုၺ်း

ဝၼ်းတီႈ 11/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30 – 40 ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈယဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း(မိူင်းဝီး) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တီႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ 10 ပၢႆ။

- Subscription -

 ဝၢႆးၼၼ်ႉသမ်ႉၶိုၼ်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်း ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃး တေႃႇၵေႃႉလႆႈပၼ် 3 သႅၼ် ထိုင် 5 သႅၼ်ပျႃးဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်မႃးပႂ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ၶဝ် ထၢမ် ဝႃႈ ၸွင်ႇသူၵိၼ်ယႃႈ ၊ သင်တွပ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၵိၼ်ၼႆ   ၶဝ်ႈၺွပ်းၸႅတ်ႈ ယဵဝ်ႈၵမ်းလဵဝ်။  ပေႃး ၶိုၼ်ႈသွင်ၶိတ်ႇၼႆ    ၺွပ်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။   သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ ၵိၼ်ဢိူဝ်ႈ ၼႆၵေႃႈ  ၺွပ်းၵမ်းလဵဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ပေႃးယဝ်ႉ ၶဝ်ၵပ်းၸူးတီႈၵူၼ်းႁိူၼ်း  ၸိူဝ်းၺႃးၺွပ်းၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ်ဢွၵ်ႇ 1 ၵေႃႉလႂ် လႆႈ ပၼ် 3 သႅၼ် – 5 သႅၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉပူႇၵႄႇ ႁပ်ႉႁွင်းသေ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ပၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ထိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈ ၼႃး။ ၵၢၼ်ဢမ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇသိူဝ်းယူႇသေႁဵတ်းတေႃႇယဝ်ႉ။ လႅတ်ႇပႆႇတူၵ်း ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး။ ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း မီးၵၢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ။ 

“ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉ ၺႃးၵိၼ်လၢႆလၢႆ။ ဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ်သင်ၵေႃႈၼႄးသေဢဝ်ၵႂႃႇ။   ၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇပီႈၼွင်ႉတႆး။    ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ ။   ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၺႃးတၢမ်ႇၵၢၼ်မိူင်း၊ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပေႃးၵိၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ မႃးၺႃးတၢမ်ႇၼႆႉထႅင်ႈ။ ဢၼ်ၶဝ် ၺႃးၵႂႃႇၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ မီးလၵ်းထၢၼ် မၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃႇတႄႉၼႆ ထုၵ်ႇပၼ်တၢမ်ႇၵေႃႈပၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇ”- ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉပဵၼ် လုင်းသၢမ်ဢူၼ် ဢႃယု 56 ပီ၊ ၸၢႆးလႅင်း 38 ပီ၊ လုင်းယီႈၶင်ႉ 48 ပီ၊ လုင်းဢၢႆႈ မၼ်ႈ 50 ပီ၊ ၸၢႆးဢၢႆႈမိၼ်ႉ 23 ပီ၊ ၸၢႆးထုၼ်းၶႅင်ႇ 40 ပီ ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/7/2022 ၼႆႉ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ လုင်းဢၢႆႈသူၺ်ႇ 48 ပီလႄႈ ဢၢႆႈယီႈ 46 ပီ ၊ လႄႈၸၢဝ်းလွႆၵေႃႈၺႃးတီႉၵႂႃႇၸွမ်းၽွင်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ် ၵပ်းၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA လၢႆလၢႆၵမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။ ၾူၼ်းၶဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉဢုပ်ႇ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ မၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတူင်ႉၼိုင်ဝႃႈသင်ၸွမ်း  ဢမ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်သင်။  

မၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆး မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယၢၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ 28 လၵ်း  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း