Saturday, July 13, 2024

သိုၵ်းၶၢင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ  သႂ်ႇႁႂ်ႈယဝ်ႉ

Must read

သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸူးၸဝ်ႈၶွင် ယေးငိုၼ်း(ပၢၼ်ႇ)၊ ႁူင်းၵၢၼ်လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသႂၢင်းပၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ။

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIO ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၸူးၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇသႂၢင်းပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းၶၢင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၸူး ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၼႆႉ တိုၵ်ႉမီး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၺ်း။ ဢၼ်ၶဝ်ၵဵပ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၵိုၵ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼႆႉ မၢင်ႁၢၼ်ႉ ပႆႇၺႃးသေပွၵ်ႈၵေႃႈ ပီၼႆႉ ၺႃးယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶဝ်မႃးၵဵပ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႂ် 10 ႁၢၼ်ႉ 20 ႁၢၼ်ႉ ယဵၼ်ၵႂႃႇ ၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၶိုၼ်းၵဵပ်းထႅင်ႈ ၸိူင်ႉၼႆ။ ဢၼ်ၶဝ် ၸႂ်ႉၵႂႃႇသႂၢင်းပၼ်ၼႆႉ တေလႆႈၵႂႃႇသႂၢင်း တီႈမူႇၸေႊပူၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်ႈၼမ် သိုၵ်းၶၢင် KIO ဢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တေပဵၼ် ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆယႂ်ႇလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ပမ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ႁူင်းႁႅမ်း၊ ယေးငိုၼ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ၶဝ်ၵဵပ်းၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် 3 သႅၼ်ပျႃး၊ 5 သႅၼ်၊ 7 သႅၼ်၊ 10 သႅၼ်လႄႈ 15 သႅၼ်ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၶွင်သိုၵ်းၶၢင် KIO ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA/ KIO ၶဝ်တူင်ႉ ၼိုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ယေးငိုၼ်း၊ ၶွမ်ႊပၼီႊ၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇပၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

“ၵဵပ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵဵပ်းပႃးႁၢၼ်ႉၵိုၵ်းႁိူၼ်းၶႃႈလူင်။ ႁၢၼ်ႉဢွၼ်ႇႁၢၼ်ႉဢိတ်း ဢၼ်ဢမ်ႇ ယၢမ်ႈ ၺႃးမႃးသေပွၵ်ႈၵေႃႈ ပီၼႆႉ ၺႃးဢေႃႈၼႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ႁၢၼ်ႉယႂ်ႇႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉသေ လႆႈသႂ်ႇပၼ် 3 သႅၼ်ပျႃးတေႃႇထိုင် 15 သႅၼ်ပျႃးဢေႃႈ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈသမ်ႉဢမ်ႇမီး ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၶႃႈလူးတီႈ ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ။ ၽႂ်မႃးၵဵပ်းၵေႃႈလႆႈပၼ်ယူႇႁဵတ်းၼၼ်တိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶၢၼ်ၸႂ်ၼႃႇယဝ်ႉ။  ”  ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ၶၢႆၶူဝ်းၼၼ်ႉၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်တိတ်းတေႃႇၸူး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇပွတ်းၸၢၼ်း KIO ယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းတွပ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း။

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “  ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် တီႈသိုၵ်း SSPP ဝႃႈ သိုၵ်းၶၢင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵဵပ်းၶၢင်၊ သိုၵ်းလွႆၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈၵဵပ်းလွႆ၊ တႆးၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵဵပ်းတႆး ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။   

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ႁိမ်းၸေႊလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပႂ်ႉ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၶႅၼ်ႈၵၼ် ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပႂ်ႉၵဵပ်း 2-3 ဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း