Thursday, June 20, 2024

ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေၸတ်းၵႅပ်ႈ

Must read

ပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈ ၵူၺ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်း လၢႆလၢႆလွင်ႈ။

Photo: SLAC NamKham/ ပၢင်ၵုမ် ဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇၸတ်းပၢင်သူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2116 ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2117 ၼီႈ တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 20/10/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်း ထိုင် 4:00 မူင်း ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈ ပႃး ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2116 ၼီႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃး ၊ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးပေႃးတေဢမ်ႇႁၢႆၼၼ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁေႃး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  

- Subscription -

ၸၢႆးလၢဝ်ၶိူဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးၵုမ်ၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇ ႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇပွႆးလူင်ယဝ်ႉ တေႁဵတ်းၼႂ်းႁူင်းႁေႃးသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇၵႅပ်ႈၵႅပ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။   ၶႂ်ႈတုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူႈပွၵ်ႉၵူႈဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈမေႃၵိၼ်ၸဵင်၊ လဵၼ်ႈၸဵင်၊ ပၢႆႈၸဵင်၊ ၵေႃႇၸဵင်ႇၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်း။ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းမိူင်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉလႄႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၾၢႆႇၵေႃႈ သမ်ႉတေယၢပ်ႇၸႂ်ၵိၼ်းၸႂ်ၸွမ်းထႅင်ႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလူင်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: SLAC NamKham/ ပၢင်ၵုမ် ဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇၸတ်းပၢင်သူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2116 ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2117 ၼီႈ တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 20/10/2022

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း  ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး တင်ႈတႄႇ ပီ 2019 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႃးပီၼႆႉ တေမီး 4 ပီယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢမ်ႇ ပဵၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းမႃး။  

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၢၼ်းဝႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈႁူင်းႁေႃ တႅၼ်ႈမၢဝ်းၶမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း