Sunday, July 14, 2024

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၽူင်ႉပၢႆႈ

Must read


မိူဝ်ႈၼႆႉ 25/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်းပၢႆ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 6 ၵေႃႉ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း မႃးၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်းသေ ယိုဝ်ႈၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ  ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်း ၵၢတ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၽူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇ ။

Photo CJ- ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ဝၼ်းတီႈ 25/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ လင်ၶႃးမုင်းၼႂ်းၵၢတ်ႇပွင်ႇပဵဝ်ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၸုမ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸုမ်းလႂ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းမႃး မွၵ်ႈ 6 ၵေႃႉၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိပ်းပႃးၵွင်ႈယၢဝ်း သေ မႃးယိုဝ်းၶိုၼ်ႈၾႃႉ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႆႉ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈလဵၵ်းမုင်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ပဵၼ်လၢႆႁွႆးၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႈၵွင်ႈၶဝ်ၼႆႉ တေသဵင်ႈမွၵ်ႈ 20 လုၵ်ႈၼႆႉ။  ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆႇၵၢတ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၽူင်ႉပၢႆႈ ဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇတင်းၼမ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ။  ၵူၼ်းမႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း သမ်ႉယိပ်းၵွင်ႈ   ဝႃႈၼႆ။

“ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် မႃးယိုဝ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉ ဢွင်ႈတီႈပိူင်ပဵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တီႈၵဝ်ႇ ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ သိုၵ်း TNLA ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးယိုဝ်းတၢႆ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/1/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ သိုၵ်း TNLA မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ။ဝၢႆးၼၼ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ သိုၵ်းTNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈဝဵင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉငွႆးယိုဝ်းလႄႈပဵၼ်ၵၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွႆ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်းတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း