Saturday, May 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 4 ၵေႃႉ လႄႇႁႃသိုဝ်ႉလဵၵ်းၵဝ်ႇတီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး  ႁၢႆလႆႈ 10 ဝၼ်းယဝ်ႉပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇလႄႇႁႃသိုဝ်ႉလဵၵ်းၵဝ်ႇ/ယွၵ်း တၢင်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉၵပ်းသိုပ်ႇႁႃဢမ်ႇလႆႈ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉ လဵၵ်းၵဝ်ႇ တီႈဢိူင်ႇ ၵုင်းၸၢင်ႉ (ကုန်းကြမ်း) ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉသေ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈၸုမ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တင်ႈၸုမ်းတႃႇၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၵေႃႇတင်ႈမူႇၸုမ်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28/5/2023 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉၽြႃးလူင် ၸဝ်ႈၵေႃႇမိူင်းၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႂ်းၵႄႈလွၵ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈ

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလူင်လၢႆလၢႆလွင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်  ။ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးတီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2023  ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/5/2023 ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်  ၊ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/05/2023။ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတီႉ

ဝၼ်းတီႈ 23/05/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၼွၼ်းပႂ်ႉသူၼ် ပႂ်ႉႁႆႈလႄႈတင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၺႃးတီႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉၼၼ်ႉ TNLA ၵူၺ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵႂႃႇထႆသူၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇၼွၼ်းၼႂ်းသူၼ်၊...

TNLA ၶႂ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း  ယုၵ်ႉၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၼ်တီႈယူႇ

သိုၵ်းတဢၢင်းၶႂ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇၽွမ်ႉလႄႈ TNLA  ၶိုၼ်ႈမွင်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  ယွၼ်းၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ။  ၾၢႆႇၸဝ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉလႄႈ လႆႈထဵင်မေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈမွင်းၵွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေးတေႇသၢႆၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈပၢင်သဝ်း တီႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼေႇဝုၼ်းၼီႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢႅဝ်ႇႁႃတီႉၺွပ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇၼႂ်းပၢင်သဝ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈလုၵ်ၸၢႆး သမ်ႉဢဝ်ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ၵႂႃႇ၊ ပေႃးဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးမႃးလႅၵ်ႈ ၸင်ႇပွႆႇပၼ်ပေႃႈၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/03/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႂ်းပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼေႇဝုၼ်းၼီႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ၊ လႆႈၵႂႃႇၵူၼ်းထဝ်ႈ 10...

ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/4/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA  ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မူၸေႊ- ၼမ်ႉၶမ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမူးလႄႈဝၢၼ်ႈႁွင်ႊလွႆၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်တီႈယူႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မွၵ်ႈ 10...

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၸုမ်းယိပ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁၢမ်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇတေႃႉၶၢႆ တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း တႃႇတေတေႃႉဢဝ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ၶၢႆၸူးတၢင်း ဝဵင်း ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇၶၢႆၸူး။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ မႅၼ်ႈၽွင်းၶၢဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈၼႃးၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းဝုၺ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ တႃႇတေတေႃႉသူင်ႇၶၢႆတၢင်ႇၸူး တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇတေပဵၼ်ၸရိတ်ႈ ဢၼ်လႆႈၵူႈယိမ် မႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေၸတ်းၵႅပ်ႈ

ပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈ ၵူၺ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်း လၢႆလၢႆလွင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်း ထိုင် 4:00 မူင်း ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈ ပႃး...

သိုၵ်းၶၢင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ  သႂ်ႇႁႂ်ႈယဝ်ႉ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸူးၸဝ်ႈၶွင် ယေးငိုၼ်း(ပၢၼ်ႇ)၊ ႁူင်းၵၢၼ်လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသႂၢင်းပၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIO ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၸူးၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇသေ ၵူၼ်းတၢႆတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉမူတ်း  

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆၸွမ်းၵႃး 3 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇမေႃယႃသိုၵ်း  တင်း  3 ၵေႃႉ  ။ ဝၼ်းတီႈ 29/9/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6:15 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သီၶၢဝ် လမ်းၼိုင်ႈ  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵႃး တီႈ ပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼမ်ႉၶမ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 29/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း 15 မိၼိတ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းတႆး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းတၢႆၵိုၵ်းရူတ်ႉၵႃး 1 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈတီႈ ႁိမ်းသုမ်ႉယၢမ်း ပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းဝီး။ ၾႆးမႆႈၵူၼ်းတၢႆၵိုၵ်းၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ။...

ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၽူင်ႉပၢႆႈထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10:00 မူင်းပၢႆ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်း ဝႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်း ၶိူဝ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထႅင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶၢႆ ၵၢတ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် ၼႅတ်ႈၵဵပ်းၶူဝ်း ပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁၢၼ်ႉၶၢႆ  ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၽႂ်မၼ်း။ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၽူင်ႉပၢႆႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 25/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်းပၢႆ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 6 ၵေႃႉ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း မႃးၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်းသေ ယိုဝ်ႈၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ  ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်း ၵၢတ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၽူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇ ။ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ၸုမ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸုမ်းလႂ်တႄႉ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ်ႉၼမ်ႉၶမ်း၊ ၼမ်ႉမၢဝ်းသႂ်လႄႈ ငူၺ်ႇ ၶျႄႇရီႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢႆၶၼ်ထုၵ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 1 လိတ်ႉလႂ် 3,400 – 3,500 ပျႃးလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img