Saturday, June 15, 2024

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႂ်းၵႄႈလွၵ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလူင်လၢႆလၢႆလွင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်  ။

Photo : ႁၢင်ႈပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးတီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2023  ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/5/2023 ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်  ၊ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/05/2023။

- Subscription -

မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၼိမ် သဝ်းသေ မိူဝ်ႈတေႁဵတ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ႉ  လႆႈမႆႈၸႂ် လၢႆလွင်ႈဢေႃႈ ။တၢင်းႁဝ်းၼႆႉသမ်ႉ သုၵ်ႉသၵ်ႉဝႆႉ ၶႃႈၼႃႇ ၼေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်သွၼ်ၵေႃႈ  ယဝ်ႉၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ ပေႃးႁဝ်းတႅၵ်ႈတူၺ်း ပီၼႆႉလႄႈ ၵူႈပီၼႆတႄႉ လႆႈဝႃႈ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢေႇဢေႃႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈငဝ်းလၢႆးၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈသေ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးႁဵၼ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။   ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁေႃၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မီး 60 ၵေႃႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ်မီး 8 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမၢင်ၸိူဝ်း ႁဵၼ်းဢမ်ႇတၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ    ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈၵေႃႈမီး။

မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ  လူဝ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း မၢၼ်ႈၼႆသေ ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၵေႃႈမီး။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တေလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၵျွင်း တၢင်းမေႇမဵဝ်ႉ ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ မၢၼ်းတလေး ၸိူဝ်းၼႆႉ  တေၵႂႃႇယူႇ ႁူင်းသဝ်းၼႆသေ  ပေႃႈမႄႈၶဝ်မႃးယွၼ်းၶႂၢင်ႉၵႂႃႇဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တႄႇသွၼ်ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈတေႃႇထိုင် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူႈဝၼ်းသေ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ လိူဝ်သေသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆးယဝ်ႉ မီးသွၼ်ပႃး ပိုၼ်ႉႁူႉၵႅမ်တူဝ် ၊ ၾၢႆႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ (ၾၢႆႇၵဵပ်းၸလၢင်း) ၊ ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ငိုၼ်း လႄႈ ၾၢႆႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးပဝ်ႇပီႇထႅင်ႈႁင်းၶေႃ။ 

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးၵုမ်ႇတူၺ်း လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၺ်းတႄႉ ႁဝ်းတေဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းပၢင်သွၼ်သင်ယဝ်ႉၶႃႈ ။ ၵွပ်ႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းႁေ ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈ ၵပ်ႉၵိၼ်းႁေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉႁေ ၼႆ ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃ ။ ၵူဝ်ယူႇႁဵတ်းၼၼ်တႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်။ ၸင်ႇၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်းမိူင်းၵေႃႈ မိူၼ်ၼၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ ။ ၶႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄႉ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ် ပေႃးႁဵတ်းၵေႃႈ သမ်ႉမေႃယဝ်ႉတူဝ်ႈ လီငၢမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ လီယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီပီသေ မီးလၵ်းၼမ်းဝႆႉဝႃႈ “ ၵဵပ်းႁွမ် ၊ သိမ်းပႅင်း ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၊ လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈ ” ဝႃႈၼႆသေ မၢင်ပီ မီးပႃး ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ၶၢဝ်းမႆႈ-ၶၢဝ်းၾူၼ် ၶပ်းသွၼ်ႉၵၼ် ။ မၢင်ပီၵေႃႈ လႆႈတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ၶိုင်သွၼ်ႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်သွၼ်မႃးၵေႃႈမီး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း