Thursday, May 30, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈၸုမ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တင်ႈၸုမ်းတႃႇၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း ။

Photo : ႁၢင်ႈၸုမ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈ ဝတ်ႉၽြႃးလူင် ၸဝ်ႈၵေႃႇမိူင်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း( ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ)

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၵေႃႇတင်ႈမူႇၸုမ်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28/5/2023 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉၽြႃးလူင် ၸဝ်ႈၵေႃႇမိူင်းၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း   ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈတႄႇႁူမ်ႈငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတႃႇဝုၼ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇပၺ်ၺႃႇပႃႇရမီႇၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉၵေႃႈ ႁဵတ်းတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်မႃးၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ် လႆႈၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းသေ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈလႆႈ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉယူႇသေတႃႉၵေႃႈ သမ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၼႆႉ တေလႆႈ တၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ်သေ ၾၢႆႇၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ် ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ တေၶတ်းလိူၵ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်။တေတႄႇႁပ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸဵမ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတႃႇဝုၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်တေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသိပ်းၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶေႃၶေႃ။ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇတင်ႈၸုမ်းဢၼ်ၼႆႉမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ တႃႇၵႂႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းပုၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈၵမ်ႉထႅမ်မႃးယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

တႃႇပဵၼ်မႃးၸုမ်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၼႆႉ မီးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၊  ၸုမ်းသႃသၼႃႇ ၼုၵ်ႉၵႁ တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢိၵ်ႇပႃး ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်မီးမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၸူႉတုမ်ၵၼ်ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ ။

ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတႃႇဝုၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 10 ပီၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းတေၵမ်ႉထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸွမ်းၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်းၼႆႉၵွႆးသေ ပေႃးပူၼ်ႉသေၼၼ်ႉၵႂႃႇတႄႉ တေဢၢၼ်း ၵမ်ႉထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆတီႈၵႂႃႇ ။တေမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈႁဝ်းပႆႇ ၶဝ်ႈထိုင်ၵၼ်လႆႈသဵင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသေ ႁႂ်ႈမီးၸုမ်းၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇသေၵမ်းၶႃႈ။ ပေႃးဝႃႈမီးၸုမ်းပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်း တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းလီသႅမ်းၵႃႈမႃးႁေ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း တေၸၢင်ႈလႆႈၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၶိုၼ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း