Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶိုင်သမ်း Sinovac ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းတႆးသႅၼ်ပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢႃယု 12 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တႃႇ သႅၼ်ၵေႃႉပၢႆ ၊လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇပၢႆယူႇလီၸႄႈမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတႄႇသမ်းပၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/10/2021 ၼႆႉ။ ပဵၼ်ယႃႈယႃ Sinovac ၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ “ ႁဝ်းၶႃႈဢၢၼ်းဝႆႉတေတႄႇသမ်းပၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆႉၵႂႃႇ။ တေပဵၼ်ယႃႈယႃ သီႊၼူဝ်ႊဝႅၵ်ႉ...

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တၢင်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ယွမ်းလူင်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ  တၢင်းဝဵင်းဢွၼ်ႇသမ်ႉတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း လူႉတၢႆယူႇၵူႈဝၼ်း ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယူႇၶိူဝ်းယႂ်း ၊ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ တၢင်းဝဵင်းဢွၼ်ႇတႄႉ တိုၵ်ႉမီးၼမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းဝူင်ႈသွင်ဝူင်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ႁူင်းယႃဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈ။ “ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇမီးထိုင်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးမီးတီႈမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်မၢႆၾၢင် ၸႄႈဝႂ်သင်မႃးလူး။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢႃယုတဵမ် 18 ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁဵတ်း မၢႆၾၢင်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇသမ်းၶဵမ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူင်ႉပိူၼ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၸွႆႈၶဝ်တၢင်ႇယွၼ်းမၢႆၾၢင်ဝႆႉယူႇ- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈ...

ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇသႂ်ႇ Mask သေဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၺႃးႁွင်ႉထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင်  ၽႂ် ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း Mask သေ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၸိုင်ထုၵ်ႇႁွင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ်။   တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 6/10/2021 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၾႆး ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပရႁိတ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းလူင် ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ...

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၼမ်ႉတူႈမီး 18 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 600 ပၢႆ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 18 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/10/2021 ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 21...

တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈႁႅင်း ၸဝ်ႈၼႃးၵဵင်းတုင် မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉၸၢင်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃးၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁပ်ႉၸၢင်ႈ ႁဵတ်းၼႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈ လၢမ်းႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5/10/2021 ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ 4,240 ပၢႆ လူႉတၢႆ 78 ၵေႃႉ...

SSPP တေ Lockdown ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ

တႃႇ ႁေႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉၼႆသေ ယူႇတီႈ SSPP တေ Lockdown ငဝ်ႈ ငုၼ်းဝႆႉဝၢၼ်ႈႁႆးဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/10/2021 ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 (ငဝ်ႈငုၼ်း) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တေပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown...

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ် တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈမီး

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾၢႆႇယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းယၢမ်းလဵဝ်မီးၵႂႃႇ 400 ပၢႆ  လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 5 ၵေႃႉ  ။ ၼၢင်းသီၼူၼ်း မေႃယႃလုမ်းလႃး ၵူၼ်းပဵၼ် ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တေလႆႈဝႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸမ် 4 ႁဵင်

ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၸမ် 4 ႁဵင် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30/9/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တင်းမူတ်းထတ်းႁၼ် 3,796...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီး 600 ပၢႆ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႉထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 600 ပၢႆ လူႉတၢႆ 17 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30/9/2021 ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း...

ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း မိူင်းၵိုင် Lockdown ဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း

ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း တႃႇၵုမ်းၵမ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/8/2021 မႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိၵ်ႉ ဢိုတ်း Lockdown ဢိူင်ႇဝႆႉ...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆလီမႃးၼမ်

သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁိမ်း 100 တူၼ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸိုၼ်ႈ ၶႅၼ်းယူႇလီၵၼ်မႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23 - 24/8/2021 တေႃႇထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 31/8/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈမႃးၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 92 တူၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းမီး ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၽွင်းဢႃယု 63 ပီ ဝႃႇတေႃႇ 33 ဝႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:50 မူင်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းမီး  (ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဝိမလ) ဝတ်ႉၾႃႉထၢတ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉ မိူင်းလဵၼ်း လႆႈ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၽွင်းဢႃယု 63 ပီ ဝႃႇတေႃႇ 33 ဝႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄးတမ်းၸႂ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃး...

သင်ႇၶႃႇတႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းလိၵ်ႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ (ၵယႃး) ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ႁိမ်း 100 တူၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ (ၵျွင်းတႆး) ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ(လွႆၵေႃႇ) မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇ ထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သင်ၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇယူႇၼၼ်ႈသေ ႁဵတ်းလိၵ်ႈ  ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ႁိမ်းပၢၵ်ႇတူၼ်  ။ ဝၼ်းတီႈ 23-24/8/2021 ၼႆႉ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင်သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်း...

တီႈၶူဝ်လမ် ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႂ်ႇ တႄႇပိုတ်ႇၵၢတ်ႇၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ

ၵၢတ်ႇဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃးလႆႈႁိမ်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် သၢဝ်းဝၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးသိုဝ်ႉမႃးၶၢႆ ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 19/8/2021။ “ယၢမ်းလဵဝ်တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ ဢမ်ႇမီးလႆႈဝူင်ႈ သွင်ဝူင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵၢတ်ႇၵေႃႈၶိုၼ်းတႄႇပိုတ်ႇပၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၵိုၼ်းၶႃႈ။ ပိူၼ်ႈပႆႇႁတ်းမႃးသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၼမ်။ တီႈၶူဝ်လမ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပဵၼ်ယဝ်ႉၼႆသေတႃႉၵူၼ်းတၢင်ႇဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵုၼ်ႁဵင် - ၵႃလိ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်မႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မီးယူႇၽွင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img