Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးမီးတီႈမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးမၢႆၾၢင် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။

Photo CJ- သမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတိႈၵျွၵ်ႉမႄး

ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်မၢႆၾၢင် ၸႄႈဝႂ်သင်မႃးလူး။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢႃယုတဵမ် 18 ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႆႇလႆႈႁဵတ်း မၢႆၾၢင်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇသမ်းၶဵမ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူင်ႉပိူၼ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၸွႆႈၶဝ်တၢင်ႇယွၼ်းမၢႆၾၢင်ဝႆႉယူႇ- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈ   မိူင်းငေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းငေႃႉၼႆႉမီး 200 ပၢႆ။ ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈၼမ်။ ၸိူဝ်းၶဝ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးလႆႈ 4-5 လိူၼ်ယဝ်ႉပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ဝႆႉယူႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ၸိူဝ်းၶဝ် ၶႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶႃႈ။ တၢင်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ပုၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇၶဝ်ယူႇၵိၼ်ၵေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢေႃႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသေ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်လႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ။ ၶဝ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ၼမ်ႉမၼ်းလႄႈ ၽိုၼ်းတႃႇႁုင်တူမ်ႈၵိၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ”- ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇတီႈမိူင်းငေႃႉၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၵမ်ႈၼမ်။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီလႄႈRCSS  ယိုဝ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးယူႇသဝ်းတီႈပၢင်သဝ်းလႄႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉမီး 4000 ၼႆႉယဝ်ႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း