Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ် တေလႆႈသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝၢၼ်ႈ ၵၵ်းတူဝ်ထႅင်ႈ 14 ဝၼ်း

ဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းၸဵမ်ဝၢၼ်ႈ တေလႆႈ သိုပ်ႇ ၵၵ်းတူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်းႁိမ်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် တႃႇႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ်တေဢမ်ႇၸပ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2020 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမဵဝ်ႉၵျီး ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24-25 ဝၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီးထိုင် 25...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 200 ပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 254 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼမ်တီႈသုတ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 16/11/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသွင်ၵေႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၵူဝ်ၸပ်း

ၶွမ်ႊမတီႊၵုမ်းၵမ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်။ ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သိပ်းၵေႃႉပၢႆ...

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႇၸႂ်ႉပိူင် သိုဝ်ႉပွၵ်ႈၵိၼ်တီႈႁိူၼ်း ၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈၼင်ႈၵိၼ်တီႈႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇ

ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵႆယၢၼ် တင်းပဵၼ်ၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႇ ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵုမ်းၵမ် ယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႄႇၸႂ်ႉပိူင် ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ် ၼင်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇ ပေႃးသိုဝ်ႉယဝ်ႉႁႂ်ႈပွၵ်ႈၵိၼ်တီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2020 ၶွမ်ႊမတီႇ ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလႄႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႆး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇႁႃသဵင် လၢႆလၢႆလွင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၶႅင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ တႄႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃသဵင်လႆႈ ယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇယူႇလီသမ်ႉပူင်တမ်း မၢႆမီႈႁၢမ်ႈႁႄႉ တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႆႉလႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလၢႆလွင်ႈ၊ တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆးသေ ၸႂ်ႉ Internet ႁႃသဵင် တၢင်း Online ၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈႁႅင်းလႄႈ သိုၵ်းထႆးၶဵင်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်မိူင်း

ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃးၵတ်သ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ပတ်ႉပိုၼ်ႉ မိူင်းတုမ်မၢၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းထႆး ၶုတ်းလုၵ်းထႅၼ်ႉ လုၵ်းပဵမ်ႇ မူၵ်းယွမ်ႇ မူၵ်းယုမ်း ပၵ်းပႂ်ႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ။ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ် ဝူင်ႈၵၢင်...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵူၼ်းႁၢမ်းၵၢၼ်ၼမ် ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးငၢၼ်းၼမ်၊ ၽူႈလၵ်ႉၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ၊ ယႃႉၶဝ်ႈ ႁိူၼ်းၶဝ်ႈယေးလၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်လိူဝ် တၢင်ႇၶၢဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပီ 2020 ၼႆႉ တႄႇႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽၵ်းတူ/ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း၊...

ဝၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸတ်းပွႆးၶႅင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်

ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ် ၽွင်းၶၢဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၾၢင်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ။ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်တီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27/6/2020  ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇမႆႇတႄႉဝႃႈ ပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႇမႆႇ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸၢႆးငဝ်းသႅင်ႁိူင်းလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း။ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၵေႃႈတိုၼ်းတင်ႈဝႃႈ - “ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ် ဢၼ် ၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႉမွၵ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။ တီႈၶေႉၶဵင်ႇၵၼ်သမ်ႉပဵၼ်ၵၢင်ဝဵင်း၊...

ၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မိူင်းတႆး ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်ႈႁူမ်ႈတုမ်မီးထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 2/6/2020 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းတႃႈၵုင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉလႄႈ မိူင်းၶျၢင်း...

ၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်ၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇၵူၼ်းႁိူၼ်း

“သင်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းႁိုင်ၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈသင်ၶၸဝ်ႈတႄႉ တေတုၵ်ႉၶ လိူဝ်ႁႅင်း ၶၢၼ်ၸႂ်ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ” ၸဝ်ႈၶူးၺၢၼ်ႇၼဝရ (ထမ်ႇၸရိယ) B.A M.A ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတၢင်းမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆၵေႃႈဝႃႈ လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ...

 တၢင်းပဵၼ်ႁႃႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပိတ်ႉထိပ်ႇပႃးမေႃႈၶဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႆႉ မီးသွင်လၢၼ်ႉပၢႆ၊ ၵူၼ်းတၢႆသမ်ႉ သၢမ်သႅၼ်ပၢႆ၊ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းမီးၵႂႃႇ သီႇလၢၼ်ႉႁူၵ်း၊ မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵႂႃႇသမ်ႉ တေမီး 200 မိူင်းပၢႆ ယဝ်ႉ။   တၢင်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီးယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ လူႉတၢႆၵေႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ လႆႈတူၵ်းသေ...

ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼမ်ၶိုၼ်ႈ တီႈဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ

ဝၢႆးသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွၼ်ႇယၢၼ်းပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ဢိုတ်းႁၢၼ်ႉ တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်မေႊမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၽိုတ်ႉႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉလဝ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးဝၼ်းလဵဝ် ႁိမ်းသီႇႁဵင်။ တီႈမိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊၼႆႉ ၽွင်းၶၢဝ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးႁႅင်းၼၼ်ႉ မီးၵၢၼ်ႁပ်းဝၢၼ်ႈဢိုတ်းမိူင်း (Lockdown) ၵႅၼ်ႇၶႅင်၊ ၸႂ်ႉမၢႆမီႈၵုမ်းၵမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွၼ်ႇယၢၼ်းပွႆႇလူမ်ပၼ်မႃး။...

 ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး  ဢၼ်ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵေႃႉႁႅၵ်ႈမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ထႅင်ႈ ၶေႃႈတွပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ  ဢမ်ႇမီးမႅင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ လႆႈ ႞ လိူၼ်တဵမ်တဵမ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 28/4/2020 ။ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၺၢၼ်ႇမျိၼ်ႉ ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဝၢႆးလင်မၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းပၼ်ထႅင်ႈ 3...

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ ယႃႇယုမ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ၽႄႈတၢင်း မႅသ်ႉသႅၼ်ႊၵျိူဝ်ႊ

ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သဵင်ဢၼ်သူင်ႇၸွမ်း မႅသ်ႉသႅၼ်ႊၵျိူဝ်ႊ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈ မီး ၵူၼ်း 33 ၵေႃႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 (ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ/ဝူႊႁၢၼ်ႉ) ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ - ဝႃႈၼႆ။   ဢူးၸေႃႇထေးလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းလၢႆ ဝႃႈ ယႃႇပွႆႇၶၢဝ်ႇပွမ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img