Saturday, May 18, 2024

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလႄႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႆး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇႁႃသဵင် လၢႆလၢႆလွင်ႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၶႅင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ တႄႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃသဵင်လႆႈ ယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇယူႇလီသမ်ႉပူင်တမ်း မၢႆမီႈႁၢမ်ႈႁႄႉ တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႆႉလႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလၢႆလွင်ႈ၊ တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆးသေ ၸႂ်ႉ Internet ႁႃသဵင် တၢင်း Online ၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇငၢႆႈဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်
ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/09/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈၸႄႈတွၼ်ႈ ၵူႈၸႄႈဝဵင်း။ ၵၢၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် (တင်ႈတႄႇ 08/09/2020- 05/11/2020)ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၼေႃႇၽွင်းတႅၼ်းၶဝ် ႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်တိုဝ်းၵမ် လၢႆးၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ တီႈပၢင်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၼၼ်ႉ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ၵူၼ်းလိူဝ် 50 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၶဝ် တေထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတင်းၼမ်- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းမျႃႉဢူး ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 5 ၸႄႈမိူင်း ယၢင်းလႅင် (မႄႈၸႄႉ) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –ယႃႇပေဝႃႈ လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉလႃႈ လႅင်းၾူၼ်း ယင်း ဢမ်ႇလႆႈလီ၊ တႃႇထွမ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ တူၺ်းၶၢဝ်ႇၵေႃႈ ယၢပ်ႇ။ တႃႇလူင်းႁႃသဵင်ၼႆႉ တေထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တင်းၼမ်ဢေႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇ ႁဵတ်းၸွမ်းသမ်ႉ တေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းႁဝ်း တေလႆႈ ၾၢင်ႉသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇ။ မၢင်ဝၢၼ်ႈတေဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ၊ မၢင်ႁိူၼ်းတေ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်း၊ လွင်ႈၶိုၼ်ႈ ႁိူၼ်းလူင်း ႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေယၢပ်ႇ၊ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းၼမ်ၼႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၼႆႉ တၵ်းလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ပိူင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ႁွင်ႈ ၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ။ တေလႆႈသုပ်းၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇ/ၶူႈၼင်၊ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႄႈၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈယူႇႁၢင်ႇယၢၼ်ၵၼ် လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်းလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၾၢႆႇပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တၢင်းထုင်ႉပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းတႄႉ ယင်းပႆႇႁူႉ ႁူဝ်ယွႆႈၼႆ ၼၢင်းငူၺ်ႇမျႃႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇႁႃသဵင်
ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပူၼ်ႉမႃး

 ၶႃႈႁဝ်းတေလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႃႇလႅဝ်း၊ ၵဵင်းလၢပ်ႈ၊ တႃႈလိူဝ်ႇ၊ မိူင်းလဵၼ်း၊ မိူင်းၽူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပၼ်ႁႃၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးပႆႇလႆႈလူင်းႁႃသဵင်တူၺ်း ပႆႇလႆႈႁူႉ။ တေလႆႈ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်လၢႆၵေႃႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇဝႃႈသင်မႃးတိူဝ်ႈၶႃႈ” – ၼၢင်းငူၺ်ႇမျႃႉ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ သေ ဢမ်ႇပၼ်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ တီႈၸလွပ်ႈ/သႃလႃး။ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ မၢႆမီႈ ၵုမ်းၵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝဵင်းၼိုင်ႈ လႄႈဝဵင်းၼိုင်ႈ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈလႄႈၸႄႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၼၢင်းမျႃႉဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူၼ်ၼင်ႇၵၢတ်ႇလေႃႉ ဢွၵ်ႇပိူင်ၼိုင်ႈ တူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇပိူင်ၼိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃး ႁဝ်းသမ်ႉတေ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ဝဵင်းလႂ်၊ တေလႆႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းၸႄႈမိူင်းႁႃႉ၊ တေလႆႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းၸႄႈဝဵင်းႁႃႉ ၼႆႉၵေႃႈတေပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ  – ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၸိုင် ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ပႃႇတီႇ ဢၼ်တေၶႅင်ႇၵၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 94 ပႃႇတီႇ၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇ ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ် မီး 30 ပၢႆ ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသေ တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇတႃႇ 37 ၸႄႈဝဵင်း ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆး 32 ၸႄႈဝဵင်း ၊ မိူင်းၶၢင် 4 ဝဵင်း ၊ တီႈၼင်ႈၽွင်းလူင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး 2 တီႈၼင်ႈတႄႉ တေၶေႉၶဵင်ႇ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ လႄႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေၶဝ်ႈၶေႉၼႂ်း 45 ၸႄႈဝဵင်း။ တႃႇတီႈၼင်ႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 12 ၵေႃႉ၊ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 38 ၵေႃႉလႄႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်း 79 ၵေႃႉ၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး 3 ၵေႃႉ။ တင်းမူတ်း 132 ၵေႃႉ။ ပႃးၸဵမ်မိူင်းၶၢင်၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တင်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း