Tuesday, May 21, 2024

ဝၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸတ်းပွႆးၶႅင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်

Must read

ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ် ၽွင်းၶၢဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၾၢင်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ။

ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်တီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27/6/2020  ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇမႆႇတႄႉဝႃႈ ပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႇမႆႇ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸၢႆးငဝ်းသႅင်ႁိူင်းလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း။ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၵေႃႈတိုၼ်းတင်ႈဝႃႈ – “ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ် ဢၼ် ၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႉမွၵ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈၶေႉၶဵင်ႇၵၼ်သမ်ႉပဵၼ်ၵၢင်ဝဵင်း၊ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼမ်။ ၵူၼ်းမႃးပေႃႉၵွပ်ႉၾ်သမ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်-  ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸၢႆးၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉတိုၵ်ႉယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 15/7/2020 ဢမ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈၵၼ်  တႃႇႁၢင်ႇၵႆၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ ၼႆႉသမ်ႉပႃးၸဵမ်တူဝ် ၽူႈမီးဢမ်းၼၢတ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶဝ်။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၶေႃႈႁၢမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢႆမီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးတႃႇၸိူဝ်းၶဝ်ႁႃႉၼႆ ၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပႃးၸဵမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ သင်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ ဢၼုယၢတ်ႈသေၸတ်းၵႂႃႇၼႆ  မီးၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်မႃးလႄႈ သမ်ႉတေမီးတူတ်ႈတၢမ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၸၢႆးငဝ်းသႅင်ႁိူင်း တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇမႆႇ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ တႃႇတွင်ႈထၢမ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈတိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၸၢႆးတႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈ ၼိူဝ် ၾေႉသ်ပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၸၢႆး (တၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈ) ဝႃႈ – “ပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်းၼႂ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႈၶႃႈႁဝ်း ။ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေႁၼ်ႉၸႂ်ၵၼ်ယူႇ ” ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇပွၵ်ႇမႃး 13 ၵေႃႉ၊  ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်လႆႈတူၵ်းၸႂ်ယွၼ်ႉ လီထၢင်ႇထိူမ်မိူၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

 ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  ၶွမ်ႊမတီႊငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႅတ်ႇၶႄၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉဝႃႈ – တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 10 ၼၼ်ႉ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊ ဝႃႈၼႆ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း