Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသွင်ၵေႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၵူဝ်ၸပ်း

Must read

ၶွမ်ႊမတီႊၵုမ်းၵမ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်။

ရူတ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သိပ်းၵေႃႉပၢႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 7 ႁူပ်ႉႁၼ် 12 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 8 ႁူပ်ႉႁၼ်ၵေႃႉ႞၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/10/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမႂ်ႇ ထႅင်ႈႁဵင်ပၢႆ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် [(ၶူဝ်ၶမ်း) ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း] မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 2 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢၢႆႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ဢၼ် ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉလွႆ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမွင်း ဢိူင်ႇႁၢႆးလၢႆႈ။ လႆႈ ငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ၵႂႃႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 4-5 ပီသေပွၵ်ႈမႃး။ ႁူင်းယႃၶူဝ်လမ် ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈၶႃသွင်ၵေႃႉ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈ ၼႅတ်ႈသူင်ႇၵႂႃႇ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းၼၼ်ႉ 6/10/2020 ၵမ်း လဵဝ်”  – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၸမ်မႅၼ်ႈ ၵွင်ႉၵၢႆႇမႅၼ်ႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈ ထုၵ်ႇ ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵုမ်းၵမ်ထတ်းထွင်ပၢႆးယူႇလီ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇတႂ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ် တေလႆႈယူႇႁိူၼ်း Home Quarantine ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေးၶဝ်ၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼၼ် တေလႆႈ ၵၵ်းတူဝ် ၵိုၵ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း 14 ဝၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2 ၵေႃႉ တီႈၶူဝ်လမ်ၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ ဢိၼ်းၸဵင်ႇ/ တႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈတီႈ တႃႇယႃႇဝတီႇ/တိူင်းပႃႇၵိူဝ် သေ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၊ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ မႃးၽႅဝ်တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈ 5/9/2020 သေ ထုၵ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆး သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ 08/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မူတ်းမီး 21,433 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၶႅၼ်း 6,084 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 510 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေႃႇထိုင် ၶမ်ႈၼႆႉမီး 41 ၵေႃႉ ။ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ယႃၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်း ႁူင်းယႃၵႂႃႇၵေႃႈ မီးမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း