Tuesday, May 21, 2024

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႇၸႂ်ႉပိူင် သိုဝ်ႉပွၵ်ႈၵိၼ်တီႈႁိူၼ်း ၽႂ်တေဢမ်ႇလႆႈၼင်ႈၵိၼ်တီႈႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇ

Must read

ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵႆယၢၼ် တင်းပဵၼ်ၼႆသေ ၶွမ်ႊမတီႇ ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵုမ်းၵမ် ယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႄႇၸႂ်ႉပိူင် ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ် ၼင်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ/သႅင်ႇ ပေႃးသိုဝ်ႉယဝ်ႉႁႂ်ႈပွၵ်ႈၵိၼ်တီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း။

ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 24/9/2020 ၶွမ်ႊမတီႇ ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵုမ်းၵမ် ယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၸီႉသင် ၵုမ်းထတ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၽႂ်ဝၢၼ်ႈမၼ်း ၊ တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ် ၼင်ႈၵိၼ် ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ၊ ၶဝ်ႈသွႆး၊ ၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်း/ဝၢၼ် ပႃးၸဵမ် ၵႆႇ၊ လဝ်ႈ၊ ၶဝ်ႈ၊ ၼိူဝ်ႉ ၵႃႈပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တေလႆႈသိုဝ်ႉ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းသေ ၵိၼ်ႁင်းၽႂ်မၼ်း။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ  တႄႇမႃး မိူဝ်ႈဝႃးဢေႃႈ။ ၶႃႈႁဝ်းလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ၼင်ႈၵိၼ်ၸွမ်းႁၢၼ်ႉ တင်ႈပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ဝူင်းဢမ်ႇလႆႈ ယဝ်ႉၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၸွၵ်းႁေႃႇ  မႃးၵိၼ်ႁင်းၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၸီႉသင်ႇၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸႄႈဝဵင်းၵူၺ်း လႆႈဝႃႈပဵၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ လႄႈ လဵၼ်ႈႁႅင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢၼ် ၸီႉသင်ႇၸူးၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်း ။ ယူႇတီႈၸႄႈမိူင်းသေ တမ်းဝၢင်းၸူး ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/9/2020။

ၼၢင်းၽွင်း ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တႄႇဝၼ်းတီႈ 24 ယူႇတီႈ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၵႂႃႇသေ ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆႉၵႂႃႇ သင်ဝႃႈ ၽႂ်ၼင်ႈၵိၼ်ၵေႃႈ တေဢဝ် ဢ ယေး(လိူင်ႈလၢဝ်း) ၵႂႃႇ။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ တၢင်းၵိၼ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၵိၼ်တႄႉ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ် ထႅင်ႈ ၶႃႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီးၵႂႃႇ 8,515 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 5,979 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 2,381 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 155 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ မိူင်းတႆးတႄႉ မီးၵူၼ်းၸပ်း 14 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တၢႆ 1 ၵေႃႉ ၊ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း