Tuesday, June 25, 2024

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸွႆးတြႃး ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး

Must read

ဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ဢၼ်ဝႆႉပဵၼ်တီႈၵၵ်းတူဝ် Quarantine ၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး


ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈဝႃႈ – တိုၵ်ႉယွၼ်းတၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႆႉတီႈ လုမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸႄႈဝဵင်းဝႆႉ။ တေၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 ၼႆႉ။
ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၽႂ်ၼႆ။ ပေႃးၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးမႃးတႄႉ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၼႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ မီးဢႃယု 33 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်း။ မၼ်းၼၢင်းလုၵ်ႉမျႃႉဝတီႇမႃးၵၵ်းတူဝ် ၵူဝ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး။ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၺႃးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶဝ်ႈႁွင်ႈၼွၼ်းမၼ်းမႃးဢဝ်မိတ်ႈၸမ်ႈသေၵၼ် ႉၸၼ် မၼ်းၼၢင်း။


ဝၢႆလင်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်ယဝ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်။ တူဝ်ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉပၢၵ်ႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈဝႃႈ လႆႈၵၼ်ႉၸၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်တႄႉၼႆလႄႈၾၢႆႇပလိၵ်ႈလႆႈဢဝ် လိူင်ႈမၼ်းၸၢႆးလူၺ်ႈမႆမီႈမတ်ႉတႃ (ပ) 597/2020၊ မတ်ႉတႃ 376 လွင်ႈတင်ႈၸႂ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼႆၼၼ်ႉဝႆႉ- လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း