Thursday, July 18, 2024

ပၢင်ၼုင်ႈသၢင်ႇမႂ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

Must read

ပၢင်ၼုင်ႈသၢင်ႇမႂ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တင်းမူတ်းမီးသင်ၶၸဝ်ႈ 100 ပၢႆ။

Photo by – ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း/ ပၢင်ၼုင်ႈသၢင်ႇမႂ်ႇ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်ႇ လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ႉၽႃ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12/12/2020 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 12/1/2021 တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈ ယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼုင်ႈသၢင်ႇမႂ်ႇ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ထိုင် 15 ပီ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ် ၼႂ်းၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၼုင်ႈသၢင်ႇမႂ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉ ၸူဝ်ႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇပႆႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်တိုဝ်ႉ တၢင်းဢၼ်ၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးတေမေႃလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးၸမ်ၸႂ်တၢင်းသႃသၼႃသေ မႃးယူႇၽိုတ်းတူဝ်/ၸႂ်ၵၼ် ႁႂ်ႈပေႃး မီးလွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈလၵ်းလႅမ် ႁူႉၾိင်ႈထုင်း လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၶူင်းၵၢၼ်ၼုင်ႈၶၢမ်ႇသၢင်ႇမႂ်ႇ ၶၢဝ်းၵတ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၼႆႉ ႁပ်ႉဢဝ်ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ထိုင် 15 ပီ လွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇ ႁပ်ႉ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇထိုင် 15 ပီၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း / ၽွင်ႈၸဝ်ႈသၢင်ႇမႂ်ႇ 100 ပၢႆ ဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇလႅပ်ႈႁဵၼ်း

“သင်ဝႃႈ ၸုပ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၼႆႉယဝ်ႉၵႂႃႇၸိုင် တေသိုပ်ႇႁပ်ႉဢွၼ်ႇယိင်းၵႂႃႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုပ်ႈ ပဵၼ်ၸုပ်ႈၵႂႃႇ ၸူဝ်ႈပႆႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ။ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ပၢင်တြႃး ၵူၼ်းလူင်/ ထဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ ပၢင်တြႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်မႃးၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ မိူၼ်မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ပႆႇမီးလႄႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈ သူၼ်ၸႂ်ပႃးၸႂ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းမႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉၵႂႃႇၵူႈလိူၼ် ”- ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo by – ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း/ ၽွင်းမႄႈၶၢဝ် ဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃၼႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆသင်ၶၼႂ်းဝတ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း 17 တူၼ်၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 123 တူၼ်၊ ၸဝ်ႈၶၢဝ် 18 တူၼ်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 6 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းႁုင်မိုဝ်ႉ 5 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်းမီး 169 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း