Saturday, May 18, 2024

ၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မိူင်းတႆး ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်ႈႁူမ်ႈတုမ်မီးထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉ ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 2/6/2020 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းတႃႈၵုင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉလႄႈ မိူင်းၶျၢင်း ၵေႃႉ႞။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၵေႃႉ႞ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 31 ပီ (ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်မၢႆ 230 ပၼ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ) လႄႈ ၵူၼ်းမူႇၸႄႊ ၵေႃႉ႞ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃယု 30 ပီ( ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်မၢႆ 231  ပတ်းပိုၼ်ႉ)။

ၻွၵ်ႊၻိူဝ်ႊ ၼိၼ်းဢိၽိဝ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၸိသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၸေႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်  မီး 336 ၵေႃႉၶႃႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၵေႃႉ႞  မီးၸိူဝ်ႉမႅင်း။ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ။ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ “- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပဵၼ်တီႈယႂႃႇငၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဢွင်ႈတီႈၵုမ်းၵၵ်းတူဝ်သေ ယၢမ်းလဵဝ်ၶၢႆႉၵႂႃႇမီးတီႈႁူင်းယႃ ယႂႃႇငၢၼ်ႇယဝ်ႉ။  မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ 2/6/2020 ၸင်ႇၶၢႆႉတူဝ်မၼ်းမႃးယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸႄႊ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးပိုၼ်းၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း၊ လႄႈဢမ်ႇမီပိုၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းတိတ်းတေႃႇတၢင်းၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၼၢင်းပဵၼ် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းပေႃႈ  လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉမီ 232 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 143 ၵေႃႉလႄႈ ဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 6 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ် တင်းမူတ်း 9 ၵေႃႉ။ ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ၵေႃႉ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၵေႃႉလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ  9 ၵေႃႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ဢၼ်ႁၼ်မႂ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ 2 ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်း 7 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ယူတ်းယႃတူဝ် ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈၶိုၼ်းမူတ်း သေ လူင်းႁူင်းယႃမူတ်းယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈပိုတ်ႇၵၢတ်ႇပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶိုၼ်းတင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 1/6/2020 ၼႆႉ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း