Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 200 ပၢႆ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 254 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼမ်တီႈသုတ်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 16/11/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် မီး 201 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ၵူတ်ႇ ထတ်းႁၼ်တင်းၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း RDT Test သမ်ႉ မီး 53 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း မီး 254 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇ လီမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ မီး 123 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 70,161 ၵေႃႉ၊ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်း ႁူင်းယႃ 53,299 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 1,599 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ  ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း