Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လူတ်းယွမ်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 9 ၸႄႈဝဵင်း ပိူတ်ႇၶိုၼ်းၵၢၼ်ပိၵ်ႉႁပ်းဝဵင်း

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ  ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ် ပိုတ်ႇ lockdown ပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ၸိူဝ်းယူႇႁိူၼ်း (Stay at home) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းၵႂႃႇ ယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး 9 ၸႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးပႃးၵွင်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွၵ်ႈဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း  ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး   လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းဝႂ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး ၸွမ်း သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း   ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ။ မၢင်ၸုမ်းသမ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း  ၼႄလွင်ႈတၢင်းဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းဝႂ်သမ်းယႃယႃႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် – မူႇၸေႊ တေဢမ်ႇၸတ်း

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ တေဢမ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/11/2021 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းဝႃႈ ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵဵင်းမႆႇပီၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇၸတ်းပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်းႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေလူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 4/12/2021 တူၵ်းမႅၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁိတ်ႈႁွႆးတႆး...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈတီႈမိူင်းၼၢႆး ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉ

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး သင်ႇ ဢိုတ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ  ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/11/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ယူႇတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇ  တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း...

ၾၢႆႇယူႇလီ ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

သုၼ်ၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈ(ပေႃႈလဵင်ႉ/ မႄႈလဵင်ႉ) ဢမ်ႇၼၼ် တူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် (ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်) ၵႂႃႇသမ်းယႃ ႁႄႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/11/2021 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈသုၼ်ၵုမ်းၵမ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇသႅင်ႇပွင်ႉၶၢင်း ဢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢိုတ်းဝဵင်းထႅင်ႈ 7 ဝၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇသႅင်ႇ ၵႂႃႇမႃး ၵႃႉၶၢႆယၢပ်ႇ ၶၢင်းပွင်ႉ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုပ်ႇႁပ်းဝဵင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ 7 ဝဵင်း။ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ၶွမ်ႊမတီႊ ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-22/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းထႅင်ႈ 7 ဝၼ်း တေသိုပ်ႇႁဵတ်း...

ဝဵင်းပၢင်လွင်းသိုပ်ႇ Local Semi – Lockdown ဢိုတ်းဝဵင်းထႅင်ႈ 7 ဝၼ်း

ၶၢဝ်းတၢင်းပိၵ်ႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၶိုင်ႈဝၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယွမ်းလူင်းသေတႃႉ ဢၼ်တၢႆသမ်ႉမီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသိုပ်ႇလႆႈၸႂ်ၵၼ်ႁဵတ်း Local Semi – Lockdown ပိၵ်ႉဝဵင်း ၵႂႃႇထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15-21/11/2021 ယူႇတီႈၾၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း (ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈမိူင်းၼၢႆးမီး 100 ပၢႆၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ်

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ်မႃးၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီးၵႂႃႇ 110 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-16/11/2021 မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တင်းမူတ်း 1,430 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်း သီႇသႅင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းမႃးၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈႁူင်းယႃ

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ မၢင်ဝၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼႆသေ ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   တီႈႁူင်းယႃ။   ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းဢႆ၊ ၶေႃးၸဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း ၵႂႃႇပၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းရႃႇသီႇဢုတုလႅၵ်ႈလၢႆႈၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၵူၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်...

ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ Semi Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တိုၵ်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်

ၽွင်းပိၵ်ႉဢိုတ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း Local Semi Lockdown ဝႆႉၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ မႃးၵူႈဝၼ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 4 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2-15/11/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Semi Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမိူင်းၵိုင်မီး 300 ပၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈၸပ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇ 295 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 7 ၵေႃႈတိတ်းၸပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/11/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်း...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 5000 ပၢႆၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 5,300 ပၢႆ လူႉတၢႆ 90 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 11/11/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်...

ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ႁင်းၵူၺ်းတီႈႁိူၼ်း

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း  ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇႁိူၼ်းယူတ်းယႃတူဝ်ႁၢင်းၵူၺ်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇတႃႇၵိၼ်တီႈႁူင်းယႃ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 26/10/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,088 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်းမီး 100 ပၢႆ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 10 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 168 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ လူင်းတႂ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊထိူဝ်ႊ 2021 ၼၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img