Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉ႞ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ COVID...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းလုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈမႃးမိူင်းတႆးမီး 9000 ပၢႆ

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃး မီး 9000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းမီး 5547 ၵေႃႉ ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်ႊႁွင်ႇ မီး 2151 ၵေႃႉလႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မီး 1469 ၵေႃႉ။ ႁူမ်ႈမီး 9167...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ႁၼ်တီႈတႃႈၵုင်ႈထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 29/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ မီးထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ 10 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ် ၽူႈၸၢႆး တင်းသွင်ၵေႃႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 44 ယူႇၸႄႈဝဵင်း မိင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ တိတ်းၸပ်းၼမ်သုတ်း ဢီႊတလီႊတၢႆၼမ်သုတ်း

ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းဝႆးၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၼမ်သုတ်းထိ ႞ ။ ဝၼ်းတီႈ 27/3/2020 ဝၼ်းမိူင်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ SCMP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီး 85505  ၵေႃႉ။ တၢႆ 1288 ၵေႃႉ။  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵူၺ်းမီး...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇႁၢမ်ႈႁႄႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ၽႄႈၸပ်းၼၼ်ႉ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/3/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ   พระราช กำหนด မၢႆမီႈဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၵ်းတမ်းသေ ဢၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/3/2020 ဝႃႈ တေၸႂ်ႉမၢႆမီႈ ၽေႃးရေႃးၵေႃး မၢႆမီႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ  (" ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈပူင်သင်ႇ"...

ၵူၼ်းႁၢႆးပႃ 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇပႂ်ႉတူၺ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  တီႈႁူင်းယႃမိူင်းသူႈ ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇလီယူႇ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းသူႈ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆးပႃ  6 ၵေႃႉ ၵႂႃႇယူႇတီႈႁူင်းယႃသေ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဝႆႉယူႇ။ ၸိူဝ်းၶဝ် 6 ၵေႃႉၼႆႉ ၶီႇရူတ်ႉၵႃးလုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးမႃးထိုင်မိူင်းသူႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/3/2020။ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးမႃး 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ   ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  ၼႆသေ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈတင်း 6 ၵေႃႉ။...

ၵူၼ်းမိူင်းဢီႊတလီႊ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဝၼ်းလဵဝ်မီး 475 ၵေႃႉ

တၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  ၽႄႈၸပ်းၼႂ်းမိူင်း ဢီႊတလီႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၼ်းတီႈ 18/3/2020 မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ်မီးၵူၼ်းတၢႆ 475 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႊတလီႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/3/2020 ဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝႆးရတ်ႉသ် ၼႂ်းမိူင်းဢိတ်ႇတလီ ယၢမ်းလဵဝ်မီး 35713 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးထိုင် 4207...

WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  ပဵၼ် ၽေးရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ၽႄႈဝႆး  

ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႇလႃႉၶႄႇ ဝူႊႁၢၼ်ႊ ၼႆႉ ပဵၼ်ရေႃးၵႃႇ ၽႄႈငၢႆႈလီၵူဝ်  ၸၼ်ႉၵၢပ်ႈတၢင်းပဵၼ် လုမ်ႈၾႃႉ- ဝႃႈၼႆ။ Tedros Adhanom Ghebreyesus  တိူဝ်ႊရႅၵ်ႊထိူဝ်ႊ ၸုမ်း WHO  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/3/2020...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁၢမ်ႈႁဵတ်းပွႆးၾိင်ႈထုင်း  ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇငိုၼ်းတွင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၶၢႆႉဝၼ်းၸတ်းပွႆးၾိင်ႈထုင်းယွၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝူႊႁၢၼ်ႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/3/2020 ယူႇတီႈဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉ ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၽၼ်ႊၻႃႊငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶူင်းၵၢၼ် ၸႄႈမိူင်းတႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ - တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တိတ်းၽႄႈငၢႆႈ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းထႆးတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 35 ပီ ၵေႃႉဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၸေႈတွၼ်ႈၼူၼ်ႊထပူႊရီႊ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ပဵၼ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 29/2/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 35 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ သေယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ပမ်ႊရၢတ်ႉၼရႃႊတုၼ်ႊ (ႁူင်းယႃဢၼ်ႁပ်ႉယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ၽႄႈငၢႆႈ)...

ၼႂ်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ မႅင်းဝႆးရတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈသုင်

တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႉသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19) ဢၼ်တႄႇၽႄႈတီႈမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ  ယၢမ်းလဵဝ် လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ  ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းသဝ် ဝၼ်းတိတ်ႉ ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်သွင်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ တီႈမိူင်းၶႄႇမီး 2442 ၵေႃႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူင်းၵျပၼ်ႊတၢႆ 4 ၵေႃႉ၊ ၵဝ်ႊရီႊတႂ်ႈတၢႆ 7 ၵေႃႉ ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img