Monday, June 17, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းလုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈမႃးမိူင်းတႆးမီး 9000 ပၢႆ

Must read

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃး မီး 9000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – U Htun Maesai/ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉတီႈ ၶူဝ်မႄႈသၢႆ

ၵူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းမီး 5547 ၵေႃႉ ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်ႊႁွင်ႇ မီး 2151 ၵေႃႉလႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မီး 1469 ၵေႃႉ။ ႁူမ်ႈမီး 9167 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တွၵ်ႊတိူဝ်ႊမဵဝ်းထုၼ်း ၽွင်းလူင်ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးမႃး ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ် မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 သေ ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈ ႁွင်ႉ  ၵူတ်ႇထတ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းသေၵေႃႉလႄႈ လႆႈပွႆႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ႁိမ်း 150 ၵေႃႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႆႈၵဵပ်းမၢႆဝႆႉ ဝဵင်းၽႂ်မၼ်းသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး ဢၼ်ၸႂ်ႈၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီးယူႇ 9001 ၵေႃႉ။  ၵုမ်းတူဝ်ၵိုၵ်းႁိူၼ်းမီး7201 ပၢႆ၊ ဢၼ်မီးတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ 143 ၵေႃႉ၊ ယူႇႁူင်းယႃ 36 ၵေႃႉ လႄႈ ႁူင်းလုမ်းလႃးၵူၼ်းထဝ်ႈမီး 179 ၵေႃႉ၊ တီႈႁူင်းႁႅမ်း 2 ၵေႃႉ တၢင်ႇတီႈမီး 1441 ၵေႃႉ- ဝႃႈဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/3/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ – “လုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းပွၵ်ႈမႃး ပဵၼ်မုၵ်ႉပဵၼ်ၾုင် ၸိူင်ႉၼၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃး ၸၢင်ႈတေမီးတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ယင်းလီမႆႈၸႂ်  ငဝ်းလၢႆးတႃႇတေပဵၼ် ၵၢပ်ႈတၢင်းပဵၼ်လူင် ၼႂ်းမိူင်းမီးၼမ် ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇတူၵ်ႇတၵ်ႉပႃးၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈမိူင်း ၶိုၼ်းသေၶေႃႈ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၺူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီး 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းသေ ၶီႇၶိူင်ႈမိၼ်မႃး 7 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈမႃးတင်းမျႃႉဝတီႇ 1 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းယူႇတႃႈၵုင်ႈ 2 ၵေႃႉ။

ၼႂ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉ တႃႇ 8 ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတိတ်းတေႃႇတင်းၵူၼ်း 470 ၵေႃႉ ။ ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇတီႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈႁွင်ႉၸိူဝ်းၶဝ်မႃးလၢႆးငၢၼ်းတူဝ်သေၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီဝႆႉပၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈမႃးတၢင်းၽၵ်းတူမိူင်း မႄႈသွတ်ႇ- မျႃႉဝတီႇတႄႉ မီးယူႇ 23000 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း