Tuesday, June 18, 2024

ၼႂ်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ မႅင်းဝႆးရတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈသုင်

Must read

တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႉသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19) ဢၼ်တႄႇၽႄႈတီႈမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ  ယၢမ်းလဵဝ် လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ  ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး။

Photo SCMP- ႁူသ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19/ ဝူႊႁၢၼ်ႉ/ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 24/2/2020

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းသဝ် ဝၼ်းတိတ်ႉ ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်သွင်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ တီႈမိူင်းၶႄႇမီး 2442 ၵေႃႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူင်းၵျပၼ်ႊတၢႆ 4 ၵေႃႉ၊ ၵဝ်ႊရီႊတႂ်ႈတၢႆ 7 ၵေႃႉ ၊ ဢိတ်ႉတလီႊ 3 ၊ ႁွင်ႊၶွင်ႊ 2၊ မိူင်း ဢီႊရၼ်ႊတၢႆယဝ်ႉ 8 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉမီး 79140 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ဢၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22-23/2/2020 ၼႆႉပဵၼ် မိူင်းၵဝ်ႊရီတႂ်ႈ။ ၼႂ်းသွင်ဝၼ်းၵူၺ်းမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 250 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 600 ပၢႆယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ထိုင်တီႈလႆႈ ပိၵ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႈ ႁူင်းငၢၼ်းဝႆႉတင်းၼမ်။ မႃးၸဵမ်ႁူင်းႁဵတ်းမိုဝ်းထိုဝ် သၢမ်ႊသုင်ႊ ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးတီႈဝဵင်း ၵူႊမိ မိူင်းၵဝ်ႊရီႊတႂ်ႈၵေႃႈလႆႈပိၵ်ႉဝႆႉတင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 22 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 25။  ႁူင်း ႁဵၼ်း ၵေႃႈလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉတႃႇၼိုင်ႈဝူင်ႈ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ ၿီႊၿီႊသီႊ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၽႄႈဝႆးမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းလႆႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်း၊ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ် တေႃႉသူင်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။

တူဝ်ၸဝ်ႈၶွင်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉၵေႃႉ လႆႈၵိုတ်းဝႆႉႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းငၢၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ပႃးၸဵမ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ သူင်ႇၶဝ်ႈသူင်ႇဢွၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႇၶဝ်ႈတႃႇဢွၵ်ႇမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉမူတ်း။

ၸုမ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ထိုင်တီႈလႆႈတူင်ႉတၵ်ႉတီႈပၢင်ၵုမ် G 20 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းရီႊယတ်ႉ ၼၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈဝႆး လူင်ၵမ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လုမ်ႈၾႃႉ။  တၵ်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇႁပ်ႉမိုဝ်းလွင်ႈ ၼႆႉလီလီ – ဝႃၼႆ။

တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ သင်ဝႃႈ မႅင်းၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈမႃးထိုင် ၸၢင်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႄႈဝႆးလိူဝ်တၢင်ႇမိူင်းလႄႈ  ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းထိုင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ယႃႇၵႂႃႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်း၊ ပွႆးလၢမ်း ၼႆႉ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇပဵၼ် တိုၼ်းတေလႆႈၵႂႃႇၸိုင်  ထုၵ်ႇလီတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတိုၵ်းသူၼ်းဢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ – ယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉထႅင်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/2/2020 ၼၼ်ႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၵုမ်းလႆတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၸိုင် ၸၢင်ႈၽႄႈလၢမ်းထိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 3 ပုၼ်ႈ 2 ပုၼ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ  ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

Ref; SCMP,BBC ,Siamnews

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း