Monday, June 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵဵင်းမႆႇ ႁပ်ႉတၢၼ်းၶူဝ်းၶွင် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၵပ်းသၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၸတ်းႁႃၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈ ၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/05/2020 ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ)၊ သမႃးၶူမ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) ဢိၵ်ႇ တၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵပ်းသၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ...

ပလိၵ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လိူတ်ႇမႆႈလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉဢဝ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 14/05/2020 ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမီးဝႆႉ ၶူင်းၵၢၼ် ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဢိူင်ႇၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လႆႈၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ်တီႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။...

သင်ႇၶႃႇတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆးတင်ႈၸုမ်း ၸွႆႈထႅမ်တႆးယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းယၢပ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

သင်ႇၶႃႇတႆး လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်းၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်း “ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ” ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ သိုပ်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်းတႃႇသိုပ်ႇၵမ်ႉၸွႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/05/2020 ၼႆႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း/ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸိူဝ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်း 450 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း...

ND တႆး တေပဵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

ပေႃးတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊမိူင်းၶႄႇ (ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19) ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ ဢၢၼ်းဝႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ND) တႆး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ  တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၶႂ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ...

ၾၢႆႇယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၵွင်ႉၵၢႆႇ ဢမ်ႇၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ယိင်းတူၼ်ႈတီး

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်မီးတီႈႁူင်းယႃတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လႆႈႁူႉဝႃႈဢမ်ႇမီး ၵေႃႉတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 121 ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း။ မၼ်းၼၢင်းလုၵ်ႉ ၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးထိုင်မိူင်းတႆး ၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်လိူၼ်ၸင်ႇႁူႉဝႃႈမၼ်းၼၢင်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19။  ၵွပ်ႈၼႆ ပၢႆးယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၵူၼ်း 50 ပၢႆ...

ၵူၼ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ပႂ်ႉတူၺ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ တၢႆ 12 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးၾၢင်ႁၢင်ႈ/ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 သေ ၵုမ်းတူဝ် ၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၵွႆး မီးၵူၼ်းတၢႆၵႂႃႇ 12 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/4/2020 ၼၼ်ႉဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းတၢႆ 7 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 25/4/2020 သမ်ႉတၢႆထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်တၢႆၵႂႃႇ...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႅၼ်းယဝ်ႉသေလႆႈလူင်းႁူင်းယႃ

ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ဢႃယု 26 ပီ လုၵ်ႉမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃး၊ တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 29 မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူတ်ႇထတ်း ဢမ်ႇႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မေႃယႃ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၼိၼ်းဢိၽိဝ်ႇ  ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ တၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ...

ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၵၵ်းတူဝ်ၸွမ်းပိူင်သေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁဵတ်းႁိုဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း မႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ၽူႈႁူႉပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် ပၼ်တၢင်းႁူႉ၊ ပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵႅတ်ႇၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2020 (ၼႃႈလိူၼ်ႁႃႈ) မႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇ...

ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵွၼ်ႇ ၸွင်ႇတေပႃးၵၼ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ ၵၢပ်ႈၵႃလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ဝူင်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉမၢႆမီႈၵုမ်းၵမ် ငဝ်းလၢႆးလမ်ႇလွင်ႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၊ မၢႆႈမီႈႁၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း - ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵုမ်းၵမ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ၸပ်းၽႄႈၵၼ်။ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇဝၢၼ်ႈ...

ၾိင်ႈထုင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လူႉယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ

ပေႃးဝႃႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်မႃးၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁွၼ်ႉမႆႈသုတ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈပီၼႆၸိုင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းထႆး၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတႆးတႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးပၢင်ပွႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉ လဵၼ်ႈၼမ်ႉၵၼ်မူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်း၊ ပွႆးၵိုၼ်းဝႆႉဢိုၵ်ႉဢိုၵ်ႉ၊ ဢၼ်လီမူၼ်ႈလီသိူဝ်းလိူဝ်သေ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ႁႃပွႆးလႂ်ၼႂ်းသိပ်းသွင်လိူၼ် ပေႃးဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃးပီၶရိတ်ႉ 2020 ၊ ပီၵေႃးၸႃႇ 1381 ယၢင်ႈၶဝ်ႈ 1382...

ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ  ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇငႅဝ်ယဵၼ် ပဵၼ်ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ၸၢဝ်းပုတ်ႉထၽႃသႃ မီးၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းပီမႂ်ႇ ဝၼ်းၼိုင်ႈၼႆ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈဝတ်ႉဝႃး ပႃးၵၼ် ၶိုၼ်ႈ ၵျွင်း လွင်းမွၵ်ႇလူႇတၢၼ်း ၵၼ်ႇတေႃႇၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ပဵၼ်ၾိင်ႈပဵၼ်ထုင်းမီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ။ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈၸွတ်ႇ တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ...

ၽူႈၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႉထူၼ်ႈ 5 ပဵၼ်ၽူႈယိင်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၸုပ်ႈတီႈ 1 တွၼ်ႈတႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 6  ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးမႃးထႅင်ႈ 6  ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း...

ၸူဝ်ႈပႆႇၽွမ်ႉၵၼ်လူတ်းယွၼ်ႇဢႃႇၼႃႇသုၼ်ၵၢင်သေ ပူၵ်းပွင်ဢႃႇၼႃႇၸႄႈမိူင်းလႆႈ တေပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်

ပွႆးတၢၼ်းၶဝ်ႈမူၼ်းႁေႃႇ ႁူတ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁဵတ်းမႃး လၢႆပၢၵ်ႇလၢႆႁဵင် ပီၽႂ် ဢမ်ႇႁူႉလႆႈ။ ၸူဝ်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ၸဵမ် ပၢၼ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇ ပီ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ပီမႂ်ႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမူၼ်းႁေႃႇ ႁူတ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃ ၼႆ တိုၼ်းဢမ်ႇယၢမ်ႈငိၼ်းမႃး။ ပီၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ဢမ်ႇၶႆႈ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 5 တူၼ် ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ် ပႂ်ႉတူၺ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၵႂႃႇပၢင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ  တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမထၢၼ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး မႃးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်လၢင်းၶိူဝ်း 5 ၸဝ်ႈ  ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃး ႁူင်းယႃမိူဝ်းႁပ်ႉသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈတိူၵ်ႉၵမထၢၼ်း ၼမ်ႉသၢႆးမႃးႁူင်းယႃလၢင်းၶိူဝ်း။ ၸၢႆးဢွင်ႇမဵဝ်းၵျေႃႇ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ -“...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  ၵေႃႉ ႞ ယဝ်ႉ

ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 5 ၼႂ်း  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ 31/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ မီးဢႃယု 69 ပီ လုၵ်ႉမိူင်းဢေႃးသတေးလျ လႄႈ မိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊမႃးသေ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် ဝေႇပႃႇၵီႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈမၼ်းၸၢႆးတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img