Saturday, July 13, 2024

ၾၢႆႇယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၵွင်ႉၵၢႆႇ ဢမ်ႇၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ယိင်းတူၼ်ႈတီး

Must read

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်မီးတီႈႁူင်းယႃတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လႆႈႁူႉဝႃႈဢမ်ႇမီး ၵေႃႉတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝႃႈၼႆ။

Photo credit to DVB-ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမႃးသိတ်းယႃႈယႃပၼ်ႁိူၼ်း ၽူႈယိင်းၵေႃႉၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူၼ်းပဵၼ်မၢႆ 121 ဢၼ်ယူႇတီႈတူၼ်ႈတီး

မၼ်းၼၢင်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 121 ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း။ မၼ်းၼၢင်းလုၵ်ႉ ၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးထိုင်မိူင်းတႆး ၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်လိူၼ်ၸင်ႇႁူႉဝႃႈမၼ်းၼၢင်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19။  ၵွပ်ႈၼႆ ပၢႆးယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၵူၼ်း 50 ပၢႆ ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းလႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမႅၼ်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၽူႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသေၵေႃႉ၊ ၵိုတ်း 2-3 ၵေႃႉ ၵေႃႈ တိုၵ်ႉထတ်းဝႆႉယူႇ။

- Subscription -

တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၼိၼ်းဢိၽိဝ်ႇ ၵႅမ်ႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းဢၼ်မၼ်းၼၢင်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်းမူတ်းမီး 54 ၵေႃႉ ပႃးၸဵမ် ပေႃႈမႄႈ လႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈ၊ ၵူၼ်းၶီႇၶိူင်ႈမိၼ်လုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်၊ မေႃယႃၶဵဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇ ႁူပ်ႉ –  ၵူတ်ႇထတ်းတင်းမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶေႃႈတွပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တႃႇ 51 ၵေႃႉၼႆႉဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း။ ၵိုတ်းတႃႇ 3 ၵေႃႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈတွပ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ဢႃယု 21 ပီ  ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈပွၵ်ႈမႃး။ မႃးထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/3/2020။ ၵုမ်းၶင်တူဝ်တီႈတႃႈၵုင်ႈ 14 ဝၼ်းသေ ပွၵ်ႈမႃးထိုင်တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  5/4/2020 လူၺ်ႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ် Golden Myanmar Airline။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 19/4/2020 မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်၊ ဢမ်ႇႁူႉၼမ်ႉလႅမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19။

“ၶဝ်ယူႇပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ၼႆႉ မီးတႃႈရူတ်ႉတႃႈၵႃးဢၼ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆဝဵင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းၶႅၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈႁူႉဝႃႈမၼ်းၼၢင်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆ တႃႈၵႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈၵိုတ်း ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵၢတ်ႇၵေႃႈယင်း ပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းၶႃႈ ”- ၼၢင်းၾူၼ် ၵူၼ်းယူႇပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ၼင်ႇၵၼ် လၢတ်ႈတီၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီး 7 ၵေႃႉ။ ႁၢႆၶႅၼ်းသေလူင်း ႁူင်းယႃယဝ်ႉ 1 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ် ၵူတ်ႇဝႆႉ ဝႆႉမီး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း