Saturday, July 13, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 5 တူၼ် ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ် ပႂ်ႉတူၺ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၵႂႃႇပၢင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ  တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမထၢၼ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး မႃးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်လၢင်းၶိူဝ်း 5 ၸဝ်ႈ  ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ဝႆႉ။

Photo Credit Mg Mg Than Facebook: ရူတ်ႉၵႃးႁူင်းယႃလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်မိူဝ်းႁပ်ႉသင်ၶၸဝ်ႈတီႈၼမ်ႉသၢႆးမႃး

ဝၼ်းတီႈ 31/3/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃး ႁူင်းယႃမိူဝ်းႁပ်ႉသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈတိူၵ်ႉၵမထၢၼ်း ၼမ်ႉသၢႆးမႃးႁူင်းယႃလၢင်းၶိူဝ်း။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွင်ႇမဵဝ်းၵျေႃႇ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ -“ ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 3 ပႃး ပိူၼ်ႈပၢင်းမႃးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။ မၢႆပဵၼ်ၸၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ၼႆသေ ပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉ ယူႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈ သၢမ်ပႃးၼႆႉ တႃႇပႃးၼိုင်ႈ လုၵ်ႉမိူင်းထႆး မႃးထိုင်တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼမ်ႉသၢႆးၶိုၼ်းဢမ်ႇပေႃးႁိုင် မီးလူမ်းမႆႈလူမ်းၼၢဝ်လႄႈ   ပၢႆးယူႇလီ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇပၢင်းမႃးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလၢင်းၶိူဝ်း။ ထႅင်ႈသွင်ၸဝ်ႈ တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆး ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈယူႇၸမ်သင်ၶၸဝ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇယူႇလီၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁပ်ႉ ပၢင်းမႃးပႃး – ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ လၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈ။

မေႃယႃလူင် ၸၢႆးမွင်ႇမွင်ႇတၢၼ်း ႁူင်းယႃ လၢင်းၶိူဝ်း တႅမ်ႈဢွၵ်ႇတီႈၼႃႈ ၾေႉသ်ပုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸူးၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းဝႃႈ – “သင်ၶၸဝ်ႈ တင်းသၢမ်ၸဝ်ႈ ယူႇလီသုင်းဝၢၼ်။ ပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၸဝ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ။တႃႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်းမီးလူမ်းမႆႈ ။ ပၢႆးယူႇလီ ယူႇႁိမ်းၸမ်သေ ယူတ်းယႃလုမ်းလႃးဝႆႉပၼ်ယူႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit Mg Mg Than Facebook: ႁူင်းယႃလၢင်းၶိူဝ်း ႁွင်ႈယႃ သင်ၶၸဝ်ႈ

သင်ၶၸဝ်ႈဢၼ်မီးလူမ်းမႆႈၶိုၼ်ႈသုင် ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈႁူင်းယႃ လႆႈဢဝ် ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆး သူင်ႇဝႆႉတီႈႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈတႃႈၵုင်ႈသေ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 ၵေႃႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉပၢင်းဢဝ် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၵမထၢၼ်းၼမ်ႉသၢႆးၼၼ်ႉမႃးထႅင်ႈသွင်ပႃး ။

မေႃယႃလူင်ၸၢႆးမွင်ႇမွင်ႇတၢၼ်းသပ်းလႅင်းဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ – “ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉပၢင်းဢဝ် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမႃးထႅင်ႈ 2 ၸဝ်ႈ။ၼၼ်ႉသမ်ႉလႆႈမၢႆဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈႁူပ်ႉထူပ်း Contact Person ၼႆသေတေဢဝ်မႃးပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉမီး ၽူႈထၢင်ႇထိူမ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉ 5 ၵေႃႉ။ ပဵၼ် သင်ၶၸဝ်ႈတင်းမူတ်း။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း