Monday, June 17, 2024

ၵူၼ်းႁၢႆးပႃ 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇပႂ်ႉတူၺ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  တီႈႁူင်းယႃမိူင်းသူႈ ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇလီယူႇ

Must read

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းသူႈ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆးပႃ  6 ၵေႃႉ ၵႂႃႇယူႇတီႈႁူင်းယႃသေ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဝႆႉယူႇ။

- Subscription -

ၸိူဝ်းၶဝ် 6 ၵေႃႉၼႆႉ ၶီႇရူတ်ႉၵႃးလုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးမႃးထိုင်မိူင်းသူႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/3/2020။

ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးမႃး 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ   ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  ၼႆသေ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈတင်း 6 ၵေႃႉ။ ထိုင်တဵင်ႈၶိုၼ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸင်ႇၵႂႃႇႁွင်ႉ ဢဝ်ၶဝ်ႈတီႈၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသေ မႃးယူႇသဝ်းတီႈႁူင်းယႃမိူင်းသူႈ၊ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပၼ်သေ ယၢမ်းလဵဝ်ပႂ်ႉတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးဝူႊႁၢၼ်ႉ ဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“  ၸိူဝ်းၶဝ်လုၵ်ႉမိူင်းထႆးမႃးၼႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈလႄႈ ၶဝ်ၸႂ်လဵၵ်ႉသေႁွင်ႉႁႆႈဢေႃႈ။ မေႃယႃၵႂႃႇႁပ်ႉၶဝ် 6 ၵေႃႉမႃးယူႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ မိူင်းသူႈ လႆႈ 2-3 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်းၶဝ်ယူႇလီယူႇၶႃႈ။  ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ဢၼ်ၵႂႃႇမီးတီႈႁူင်းယႃမိူင်းသူႈၼၼ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းလူင် 4 ၵေႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 10 လိူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ဢႃယု 5 လိူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈလုၵ်ႉမိူင်းထႆးမႃး  မိူင်းၶႄႇမႃးၼႆၽႂ်ၵေႃႈၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။   ၶႂ်ႈဝႃႈ ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်းယဝ်ႉၶႃႈယူဝ်ႉ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပၢႆးႁူႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ ပႆႇပဵင်းပိူၼ်ႈ။ ပေႃးလႆႈၵူဝ်ၵေႃႈၵူဝ်ႁႅင်းၼႃႇ။  လူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ထွမ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်မၢၼ်ႈမႅၼ်ႈမၼ်းၽွင်ႈဢေႃႈ။  ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆးမႃးၵေႃႈ  လီႁူႉတူဝ်ၶႃႈဢေႃႈၼေႃႈ။ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ႁိုဝ် ႁဝ်းထုၵ်ႇလီ ယူႇၵိၼ်ႁႄႉၵင်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်  ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃမိူင်းသူႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူပ်ႉတင်းမေႃယႃလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈမုၼ်းသင်။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇမႃး ။ မၢင်ဝၢၼ်ႈ မၢင်ဢိူင်ႇ ထိုင်တီႈဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ႁႂ်ႈယူႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈဝႆႉ ႁိုင် 14 ဝၼ်း၊ 15 ဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း