Saturday, July 20, 2024

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈတႅမ်ႈပိုၼ်းပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈၵဝ်ႇတင်းလိၵ်ႈၶႄႇလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းၶႄႇ  တီႈၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၾင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၾင်ႇၶႄႇ တႅမ်ႈပိုၼ်းပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈၵဝ်ႇတင်း လိၵ်ႈၶႄႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

ငဝ်းလၢႆးႁႅင်းၵၢၼ်ၾင်ႇမိူင်းတႆးတေၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူဝ်ႇၵျေႃႇၸေႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇတႅမ်ႈၾွမ်ႇပၢႆးယူႇလီသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈ ၽၵ်းတူ ၵႂႃႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တႅမ်ႈတၢင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းမေႃလိၵ်ႈၶႄႇၵေႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶႄႇ ႁဝ်းမေႃဢၼ်လႂ် တႅမ်ႈတၢင်းဢၼ် ၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈငၢႆႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21 /3/2020 ၼႆႉမႃးသမ်ႉ ႁႂ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၶႄႇၵူၺ်း ပေႃးဢမ်ႇတႅမ်ႈ လိၵ်ႈၶႄႇၼႆ တေဢမ်ႇပၼ် ၶဝ်ႈၽၵ်းတူ ၼႆႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၾင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်တဵၵ်းတဵင်လူလၢႆႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လူလၢႆပႃးၸိုင်ႈမိူင်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ။ ဢဝ်ၶႅင်းလဵၵ်းၵႂႃႇၼၢင်ဝႆႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇတေၶဝ်ႈမႃး။ ဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းၵႂႃႇၸုၵ်းၶႂၢင်ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းပႆၶဝ်ႈမႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆးႁႅင်းၵၢၼ်ၾင်ႇမိူင်းတႆးတေၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူဝ်ႇၵျေႃႇၸေႃး လၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၶဝ်ထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉပၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈၶႃႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇ မေႃ လိၵ်ႈၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် တေႃႈၼင်ႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယင်းဢမ်ႇမေႃၵၼ်မူတ်း လိၵ်ႈၶႄႇၼႆ တေႁဵတ်းႁိုဝ်တႅမ်ႈ ပၼ် ၶဝ်လႃႇ၊ ပေႃးမေႃလိၵ်ႈၶႄႇတႄႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇမႃးႁၼ်ၵိၼ်ယၢပ်ႇယဵၼ်းတုၵ်ႉၶမိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၵႄႈပၼ်ႁႃၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေႁွင်ႉၵူၼ်းပိၼ်ႇၽႃသႃလိၵ်ႈၶႄႇမႃးဝႆႉပၼ် 30 ၵေႃႉ။ လွင်ႈၼႆႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မီးၼမ်ၼႃႇ လႄႈႁွင်ႉ ၵူၼ်းပိၼ်ႇၽႃသႃမႃး 30 ၵေႃႉၵူၺ်းလႅပ်ႈတေဢမ်ႇၵုမ်ႇ။ တေၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶဝ်ႈထႅဝ်ယၢဝ်း ၊ လႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် – ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသွင်ၾၢႆႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ငူပ်ႉငိ ၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ထိုင်တီႈၽွင်းလူင်မိူင်းမၢဝ်း လႆႈၶဝ်ၵႄႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇတုမ်ႉ တိူဝ်ႉလွင်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းလႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇ- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ ၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ႁိမ်း 10,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း