Monday, June 17, 2024

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ တိတ်းၸပ်းၼမ်သုတ်း ဢီႊတလီႊတၢႆၼမ်သုတ်း

Must read

ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းဝႆးၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၼမ်သုတ်းထိ ႞ ။

Photo SCMP- သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း/လုတၢႆ ယွၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉဝၼ်းတီႈ 27/3/2020

ဝၼ်းတီႈ 27/3/2020 ဝၼ်းမိူင်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ SCMP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီး 85505  ၵေႃႉ။ တၢႆ 1288 ၵေႃႉ။  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵူၺ်းမီး 81340 ၵေႃႉၵူၺ်း။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်တၢႆ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သုတ်းသမ်ႉပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢီႊတလီႊ မီးၵူၼ်းတၢႆတင်းမူတ်း 8165 ၵေႃႉ။ မိူင်းၶႄႇတီႈဢၼ်တႄႇၽႄႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉတႄႉ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် ၵုမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉလႆႈၽွင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ဢၼ်တၢႆၵေႃႈ မီးယူႇ 3292 ၵေႃႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉယင်းတူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ  မီး 23528 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူႊရူပ်ႊ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီးၸမ် 20000 ယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉမီးယူႇ 518378 ၵေႃႉ။

Ref; SCMP

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း