Thursday, July 25, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ် ယွၼ်းၶၢမ်ႈၶူဝ် တီႈမႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်းထႅင်ႈ 300 ပၢႆ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းသေ ၶမ်ဝႆႉတီႈၶူဝ်မႄႈသၢႆမီး 360 ပၢႆ။

Photo by – U Htun Maesai/ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉတီႈ ၶူဝ်မႄႈသၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 26/3/2020 မႃးၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆးသေ ပွၵ်ႈမႃးၶမ်ဝႆႉတီႈမႄႈသၢႆ ၾင်ႇမိူင်းထႆးဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တင်းသွင်မိူင်းလႆႈငူပ်ႉငီႉတူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး ပိုတ်ႇၽၵ်း တူၶူဝ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်းမူတ်း 364 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး 300 ပၢႆၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ) ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတၢင်းသွင်မိူင်း လႆႈဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း ဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈမႃးဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းသေ လႆႈ ပွၵ်ႈမႃးၶမ်ဝႆႉ တီႈမႄႈသၢႆ မီးၵူႈဝၼ်း တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 24-26/3/2020 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတၢင်းသွင်မိူင်းလႆႈငူပ်ႉ ငီႉၵၼ် သေပွႆႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး ပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးတေဢမ်ႇၸွတ်ႈ ၽႄႈ လၢမ်းၼမ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆးၸိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈသင်ႇဢိုတ်းပႅတ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းႁွမ် ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပိူၼ်ႈတႄႇဢိုတ်းၶူဝ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဝ်း ဢၼ်တေလုၵ်ႉမိူင်းထႆးသေပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈထွမ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းတူၺ်းၶၢဝ်ႇၵၼ်ၽွင်ႈ။ ၸွင်ႇပိူၼ်ႈပၼ်ၶၢမ်ႈၶူဝ်၊ ဢမ်ႇ ပၼ်ၶၢမ်ႈၶူဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေႁေႇၵၼ်သေ ပွၵ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလႂ် ယူႇဝႆႉတီႈၼၼ်ႈၶႃႈ တၢင်းၾင်ႇ မိူင်းထႆးၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၶတ်းၸႂ် ၵုမ်းထိင်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ပေႃး တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ။ ၵူဝ်ၶဝ်လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းသူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႈလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်မႄႈသၢႆ သင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ဝၼ်းတီႈ 27/3/2020 ၼႆႉ ၵႂႃႇ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ၶၢမ်ႈၶူဝ်ယဝ်ႉ ။ တေႃႈၼင်ႇၵူၼ်းထႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢင်တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေၶႂ်ႈယွၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇႁပ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆတီႈၵေႃႈ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇ မႃးၸိုင် မၢင်ဝၢၼ်ႈ မၢင်ဢိူင်ႇ မၢင် ဝဵင်း ႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ် ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ် ႁႂ်ႈယူႇဝႆႉၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးသေ ပေႃးလႆႈ 14 ဝၼ်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း