Monday, June 17, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းဢီႊတလီႊ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဝၼ်းလဵဝ်မီး 475 ၵေႃႉ

Must read

တၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  ၽႄႈၸပ်းၼႂ်းမိူင်း ဢီႊတလီႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝၼ်းတီႈ 18/3/2020 မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ်မီးၵူၼ်းတၢႆ 475 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Alessandra Tarantino/Associated Press- ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵႂႃႇႁူင်းယႃ Columbus Covid 2 တီႈဝဵင်း Rome

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႊတလီႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/3/2020 ဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝႆးရတ်ႉသ် ၼႂ်းမိူင်းဢိတ်ႇတလီ ယၢမ်းလဵဝ်မီး 35713 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီးထိုင် 4207 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းတၢႆတင်းမူတ်းမီး 2978 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18/3/2020 ဝၼ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းတၢႆထိုင် 475 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ဝၼ်းၵိုၵ်းပိုၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တၢႆၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႊတလီႊ ပိၵ်ႉ ဢိုတ်းမိူင်း ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပိၵ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း လိူဝ်သေဢွၵ်ႇသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈယႃႈယႃ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

Photo Credit to New York Time

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 19/3/2020   လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ သျိၼ်ႊႁႂႃႊ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး 18/3/2020 မိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေၵေႃႉ။ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်မိူင်းၶႄႇၵုမ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉလႆႈလီငၢမ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

 

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉမီးယူႇ 219702 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းတၢႆတင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး 8978 ၵေႃႉ (ၶေႃႈမုၼ်း worldometer ဝၼ်းတီႈ 19/3/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း) ။  ႁူဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢႆၼမ်သုတ်းတႄႉတိုၵ်ႉပဵၼ်မိူင်းၶႄႇ ၊ တီႈသွင်ပဵၼ်မိူင်းဢီႊတလီႊလႄႈတီႈသၢမ်ပဵၼ်မိူင်းဢီႊရၼ်ႊ ။ မိူင်းထႆး ဢၼ်လႅၼ်လိတ်တိတ်းၸပ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵီႊလူဝ်ႊၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 212 ၵေႃႉ။ တၢႆ 1 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ SCMP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း -Al Jazeera

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း