Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 5000 ပၢႆၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်

Must read

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 5,300 ပၢႆ လူႉတၢႆ 90 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

We Love Kyaing Tong/ ပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 11/11/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 5,328 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 92 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း5,048 ၵေႃႉ လႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 191 ၵေႃႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵဵင်းတုင်ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်း  ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၵဵင်းတုင်တႄႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်လူတ်း ယွမ်းလူင်းမႃးၼမ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၼႂ်းဝဵင်းတႄႉ ၽႂ် ပဵၼ်ၼႆၵေႃႈ ယူတ်းယႃၵႂႃႇႁင်းၽႂ်မၼ်း ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လူတ်းယွမ်း လူင်းမႃးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵဵင်းတုင်တႄႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃး ၼမ်ယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ တႄႇမိူဝ်ႈ ႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ။ လႆႈငိၼ်းထႅင်ႈဝႃႈ တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း ထႅင်ႈၼႆၶႃႈဝႃႇၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် လူင်းပိုၼ်ႉ တီႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵူႈသဵၼ်ႈသၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/10/2021 မႃးႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ တေ မီး 13 ဝၼ်းယဝ်ႉ လွင်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်းမႃးၵူႈဝၼ်း ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းမႃး ႁႅင်းထႅင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ လူတ်းယွမ်းမႃးၼမ်တႄႉၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸီးၶူးၼင်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵဵင်း တုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵဵင်းတုင် – တူၼ်ႈတီးလႄႈ ၵဵင်းတုင် – မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊ ၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း