Monday, June 17, 2024

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႅင်းၵၢၼ် သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းလႄႈ  ႁူဝ် ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၵူႈၵေႃႉ ႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸပ်းၽႄႈၵၼ်ၼမ်။

Rungsak Aoojai/ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း သမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈသၼၢမ်ၵီႊလႃႊထဵတ်ႊသပၢၼ်ႊၵဵင်းမႆႇ လင်ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၸဝ်ႉ ထိုင် 3 မူင်းၶိုင်ႈဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၵူတ်ႇ ထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ တေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈသၼၢမ်ၵီႊလႃႊထဵတ်ႊသပၢၼ်ႊ ၵဵင်းမႆႇ (လင်ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၵူတ်ႇထတ်း၊ သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈၶၼ်သင် (Free) ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင်ယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ မီးၵူႈတီႈၵူႈၸွတ်းၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၵူတ်ႇထတ်းသမ်းယႃၵၼ် ဢမ်ႇ လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းသင်သေဝၢတ်ႇၶႃႈ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈပိုတ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉ တၢင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ။ ဢမ်ႇဝႃႈ မီးဝတ်းဝႂ်သင် ပိူၼ်ႈႁပ်ႉၵူတ်ႇထတ်း သမ်းပၼ် ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ ယဝ်ႉ တီႈသၼၢမ်ၵီႊလႃႊထဵတ်ႊ သပၢၼ်ႊ (လင်ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ)”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း (သၼၢမ်ၵီႊလႃႊထဵတ်ႊသပၢၼ်ႊ) လင်ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈၼႆႉ တႃႇသမ်းယႃႈယႃ လူင်းၸိုဝ်ႈဝႆႉၵေႃႈလီ ဢမ်ႇလူင်းၸိုဝ်ႈဝႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း(ယူၼ်း)/ ၵူၼ်းထႆး၊  ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ ၶဝ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်၊ ၶဝ်ႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႆႈၵူႈၵေႃႉ ၸၢႆးသႅင်ယ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2021 ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 436 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2021 မီးၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 7,496 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 7,452 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 57 ၵေႃႉ ယူတ်းယႃဝႆႉ 96,450 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 11 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်းမႅင်း တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 1,968,106 ၵေႃႉ ယႃၶႅၼ်းယဝ်ႉ 1,853,210 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း