Sunday, July 21, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ် ၼမ်ႉၸႂ်ႉ မႃးၵူႈဝၼ်း

Must read

ဢိင်ၼိူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း မႃးမီးယူႇတီႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ၼမ်ႉၵိၼ် ၼမ်ႉၸႂ်ႉ မႃးၵူႈဝၼ်း။

Sai Ku/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇႁူးသူၼ် မိူဝ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄးၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ ။ ၼမ်ႉမေႃႇ သမ်ႉမီးမေႃ လဵဝ် ၵူၼ်းသမ်ႉၼမ်၊ သင်ၶုတ်းထႅင်ႈမေႃႇၼိုင်ႈတႄႉ ၸၢင်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လုင်းလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼမ်ႉဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ႉၵၼ်ၶႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၶုတ်းထႅင်ႈမေႃႇၼိုင်ႈတႄႉ ။ ပိူင်လူင်တႄႉ မိူဝ်ႈ လူင်းဢၢပ်ႇၼၼ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ပေႃးၶုတ်းထႅင်ႈ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်း 28 သႅၼ်ပျႃး။ ၽႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ  သင်ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ  ႁဝ်းၶႃႈ တုင်းႁပ်ႉၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၸဝ်ႈယူႇၶႃႈ၊ ႁပ်ႉပဵၼ် ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵေႃႉလဵဝ်ၵေႃႈလႆႈဢေႃႈ”– ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉၼႂ်းဝဵင်း တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မီး 646 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ 7 ၵေႃႉ၊ မႄႈမၢၼ်း 4 ၵေႃႉ၊ တီႈဝတ်ႉတွင်ၼဝ်ႈ သမ်ႉ 327 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးမႄႈမၢၼ်း 12 ၵေႃႉ၊ တီႈထမ်ႇမရူင်ႇ ပွၵ်ႉ 8 တင်းမူတ်း 222 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ 5 ၵေႃႉလႄႈ မႄႈမၢၼ်းမီး 4 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/11/2021 ၼႆႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် မီးပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ တီႈၸမ်/ၵႆ ၸွႆႈၶဝ်ႈ မႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇႁူႉလႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ တေယူႇၵႂႃႇထႅင်ႈႁိုင်ၵႃႈ ႁိုဝ်ၼႆ ပေႃးၶၢဝ်းႁိုင်မႃး ၵူဝ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တင်းမူတ်းမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2,045 ၵေႃႉ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၵဝ်ႇ/ ၵူၼ်းမႂ်ႇ တင်းသဵင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈပိုၼ်ႉ 56 ၵေႃႉ၊ ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ 4 ၵေႃႉ၊ ၼမ်ႉသူမ်ႈ 17 ၵေႃႉ၊ ၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆးမိူင်းငေႃႉ 58 ၵေႃႉ၊ တႃႈလူင် မိူင်းငေႃႉ 88 ၵေႃႉ၊ ပဵင်းၶႃး 61 ၵေႃႉ၊ ၼမ်ႉသေႃႉ 119 ၵေႃႉ ၼႃးမူၼ်း 35 ၵေႃႉ၊ ၵိဝ်ႇသႅဝ်း 101 ၵေႃႉ၊ မၢၼ်ႈၶႃႇ 198 ၵေႃႉ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵျွၵ်ႉမႄး၊ တွင် ၼဝ်ႈလႄႈ ထမ်ႇမရူင်ႇ ပွၵ်ႉ 8 သမ်ႉမီး 1,195 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း