Wednesday, June 19, 2024

ၾၢႆႇယူႇလီ ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

Must read

သုၼ်ၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈ(ပေႃႈလဵင်ႉ/ မႄႈလဵင်ႉ) ဢမ်ႇၼၼ် တူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် (ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်) ၵႂႃႇသမ်းယႃ ႁႄႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သမ်းယႃႈယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈၵဵင်းမႆႇ
Image: SHAN/ ႁႅင်းၵၢၼ်သမ်းယႃ တီႈၵဵင်းမႆႇ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/11/2021 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈသုၼ်ၵုမ်းၵမ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ် ၾၢင်ႉထိုင် ၼၢႆးၸၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇသေ  ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိုင် တေဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်/ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင် ႁူင်းပွႆႇသဵင် FM 99 ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈ တွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃး ႁႅင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈသေ၊ သမ်ႉထတ်းႁၼ်ဝႃႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၸိုင် တေၺႃးထတ်းပႃး ဝတ်းဝႂ် မီးဢမ်ႇမီး ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးတေ ၵႂႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ် တေလႆႈၵႂႃႇသမ်းဝၵ်ႉသိၼ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉ ဝႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇသမ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၸိုင်  ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ယႃႈယႃတေယၢပ်ႇယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼၼ်ႉမႃး တေသမ်းယႃႈၵေႃႈ မၼ်းတေယၢပ်ႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈသုၼ်ၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉၵႂႃႇ ၶၢဝ်း တၢင်း 14 ဝၼ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊  သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇသမ်းယႃ ၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးဢဝ်လိူင်ႈ။  

“ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသမ်းၶႃႈ ယႃႇပေဝႆႉမဝ်မၢင် ႁႂ်ႈသွၼ်ႇၼပ်ႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၼႃႈႁိူၼ်း၊ တူင်ႇဝူင်းႁဝ်းၶႃႈ ။ ယႃႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးၵႂႃႇသမ်းယဝ်ႉ ၵူဝ်ပဵၼ်ငၢၼ်း ၵူဝ်တၢႆလိုမ်း ပဵၼ်ၼႆ ပဵၼ်ၼၼ်ဝႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉလိုၵ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ မၼ်းဢမ်ႇသူႈပဵၼ်ၶႃႈ ”- ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ် ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉလႂ် ပႆႇလႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆၸိုင် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2021 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 ထိုင် 4 မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈ ဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း သေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသမ်း  တီႈႁူင်းယႃ မႄႈလႄႈတဵၵ်ႇ (မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ) ၵဵင်းမႆႇ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းသင်ဝႃႈၼႆ။ ။ မီးဝတ်းဝႂ် ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် ၶဝ်ႈသမ်းလႆႈမူတ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈႁေႃပရႃႊၶျုမ်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇႁပ်ႉသမ်းယႃ ပၼ်ယူႇ တီႈၼၼ်ႈတႄႉ ပႆႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် ႁႅင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆၸိုင် တေဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းၵေႃႈ တေယၢပ်ႇ၊ တေႁႃၵၢၼ်မႂ်ႇၵေႃႈယၢပ်ႇ တေဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းႁပ်ႉၸၢင်ႈ၊ တေၵႂႃႇၵၢတ်ႇ/ ၸၢႆႇၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈတီႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း