Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ၾၢႆႇသႃသၼႃၵဵင်းတုင် ႁၢမ်ႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈႁပ်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်း / တၵ်ႉၵႃႇ မႃးယူႇသဝ်း/ၼွၼ်းႁဵတ်းၶႅၵ်ႇတီႈဝတ်ႉဝႃး

လုမ်းၾၢႆႇသႃသၼႃ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ႁၢမ်ႈဝတ်ႉဝႃး ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ/ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်/ၵႆ မႃးယူႇသဝ်း ၼွၼ်းလိုဝ်ႈႁဵတ်းၶႅၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။   ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလၢမ်းၽႄႈၸပ်းၸူးၵၼ်ၼႆသေ လိၵ်ႈၼႆႉ  သူင်ႇထိုင် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းသင်ၶၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/12/2021 ၊...

ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဢၼ်မီးၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵိၼ်ယႅမ်ႉယူႇသဝ်းယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ဢၼ်ပိုင်ႈဢိင်ၵၢၼ်သၢၼ်သၢတ်ႇၶၢႆၼၼ်ႉ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၼုင်ႈဝႆလႄႈ ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တင်းဝၢၼ်ႈ၊ မၢင်ႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈၵိၼ် ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးသိုဝ်ႉၶၢႆၵႃႉသၢတ်ႇ  ။   ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးၼႆႉ  မီးၼႂ်းၵႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းယေႃ ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်း မူတ်းလင်ႁိူၼ်းမီး မွၵ်ႈ 100 ၵမ်ႈၼမ် ႁဵတ်းၵၢၼ်...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း မေႃသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်လၢင်းၶိူဝ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇယူႇ

ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် လၢင်းၶိူဝ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း/ မေႃသွၼ် တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 5 ၵေႃႉ   ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇသွၼ်ယူႇထႅင်ႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19-20/12/2021 တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  မေႃသွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ထႅင်ႈ၊...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉဢူဝ်ႊမီႊၶရွၼ်ႊ ၼႂ်းမိူင်းထႆး မီး 11 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ဢူဝ်ႊမီႊၶရွၼ်ႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႅၵ်ႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း) ၼၼ်ႉမီး 11 ၵေႃႉ  ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးၵမ်ႈၼမ်၊ဢၼ်ၸပ်းၵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႄႉ ယင်းပႆႇမီးဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 1 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 15 /12/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉဢူဝ်ႊမီႊၶရွၼ်ႊ မီး 11 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ၊...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 1,200 ပၢႆ တၢႆ 8 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   သဵၼ်ႈမၢႆ မီးၵႂႃႇ 1,229 ၵေႃႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/7/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/12/2021  ၶၢဝ်းတၢင်းး 5 လိူၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မေႃသွၼ်ၸိူဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်တႅၼ်းတီႈယူႇမေႃသွၼ် CDM ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

မေႃသွၼ်ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမီးၼမ်လႄႈမေႃသွၼ်ဢမ်ႇၵုမ်ႇ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈႁွင်ႉဢဝ်မေႃသွၼ်တၢင်ႇတီႈမႃးထႅမ်ႁႅင်း၊ မေႃသွၼ်ၸိူဝ်းတူၵ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈ ၵႆဝဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁႃတၢင်းတႃႇလႆႈၶၢႆႉၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်းၶိုၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် မေႃသွၼ်တၢင်ႇတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈမၢႆ 6 လႄႈ ၸၼ်ႉဢွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မေႃသွၼ် CDM ႁူဝ်ပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -”ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပဵၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၶဝ်ၵႂႃႇတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈပုၼ်ႉလႄႈၶဝ်သမ်ႉၶႂ်ႈမႃးယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်း၊ ၶႂ်ႈမႃးႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉၼႃႇ ။လႆႈငိၼ်းဝႃႈယဵတ်ႈမွၼ်ငိုၼ်းသေၸင်ႇမႃးၼႆ လႆႈပၼ်ၵႃႈႁိုဝ်တႄႉၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉလီလီ” - ဝႃႈၼႆ။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၵေႃႈ မေႃသွၼ်တိုၵ်ႉႁႅင်းဢႄႇဝႆႉလႄႈ ဢၼ်တေၶၢႆႉၶဝ်ႈမႃးမႂ်ႇ ထႅင်ႈၵေႃႈမီးယူႇ ဝႃႈၼႆ။ “ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၼႆတႄႉတေၶဝ်ႈယၢပ်ႇဢိတ်းဢိတ်းၶႃႈၼေႃႈ။...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သႅၼ်ဝီ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းဢေႇ လူၺ်ႈၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ် မိူင်းတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉမႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁပ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်းၼႆသေတႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈၼမ် ပႆႇႁတ်းသူင်ႇ လုၵ်ႈလၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း...

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တိုၵ်ႉမီးဢေႇ ပေႃႈမႄႈ တိုၵ်ႉၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၸပ်းၵၼ် ပႆႇဝၢင်းၸႂ်တႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇ တႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်။ တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လုၵ်ႈၵႂႃႇတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်။ ၵူၼ်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵွင်သၢႆး ပိၵ်ႉတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ 5 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းမႃးၽဵဝ်ႈပိုတ်ႇၶိုၼ်း

သဵၼ်ႈတၢင်းၽႄႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ- သႅၼ်ဝီ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်သၢႆးမႃးၵွင် ပိၵ်ႉတၢင်းဝႆႉႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆ၊ ႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း မႃးထႆထုၺ်ပိုတ်ႇၶိုၼ်းၵႂႃႇမႃးလႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်လုၵ်ႉသႅၼ်ဝီ လူင်းမႃး၊ ဢၼ်လုၵ်ႉႁူဝ်ပိုၵ်ႉမႃး တေၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 17 ။ ပေႃးတေၶဝ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈဝႄႈၵွင်သၢႆးသေ လႆႈၵႂႃႇတၢင်းသဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈဝဵင်းသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ...

ဝဵင်းပၢင်လွင်း တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မႆႈၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်း ပရႁိတ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈ လွင်ႈတေပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းထႅင်ႈ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/11/201 ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈ တွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း...

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် သေ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ဝၼ်းတီႈ 28/11/2021 ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူၼ်ႈႁိူၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈ ဝႆႉတီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူႈဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/11/2021 ၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူဝ်ႈၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၽႄႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးၵူႈဝၼ်း။ ဢၼ်ၽႄႈၸပ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈၵၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူးဝဵင်းပၢင်လွင်းလႆႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူး ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵိုတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း  ၊  ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွၵ်းၵၢတ်ႇၶၢႆ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းမိူင်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်...

ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 5 လိူၼ် ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 5,500 ပၢႆ လူႉတၢႆ ႁိမ်း 100 ၵေႃႉ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 5 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 5,513 ၵေႃႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 92 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 25/11/2021 ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်...

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု (မိူင်းၵိုင်) ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ ပႆႇသမ်း ယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 4,000 ပၢႆ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵႂႃႇယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 1,000 ၵေႃႉၵူၺ်း ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းတေႃႇၵမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/11/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ တီႈႁွင်ႈယူတ်းယႃ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

Latest news

- Advertisement -spot_img