Saturday, June 22, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 1,200 ပၢႆ တၢႆ 8 ၵေႃႉ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   သဵၼ်ႈမၢႆ မီးၵႂႃႇ 1,229 ၵေႃႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းၼႃးၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/7/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/12/2021  ၶၢဝ်းတၢင်းး 5 လိူၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,229 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 8 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 1,025 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်းယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉမီး 196 ၵေႃႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵႂႃႇၽႄႈလၢမ်းတၢင်း ပွတ်းတႂ်ႈဝဵင်း(ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း) ပွတ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ၊ ၼႃးၵူင်း၊ ၸလွင်း၊ ၼမ်ႉသၢႆး လႄႈ ၵုၼ်ၶၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈၼႃးၵူင်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ် 100 ပၢႆယဝ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူႈဝၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်း 20-30 ၵေႃႉ ၵႃႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈၸလွင်းသမ်ႉ 82 ၵေႃႉ။ လွင်ႈလွၵ်ႊတွင်ႊတႄႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၶႃႈ။ ယူႇတီႈၾၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီၶဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၸႅတ်ႈထတ်းပၼ် ၵူႈဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၼႂ်း 5 ဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ၊ ၼႃးၵူင်း၊ ၼမ်ႉသၢႆး၊ ၵုၼ်ၶၢၼ်လႄႈ ၸလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈမႃးၵၵ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်းၼမ်ႉသၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

“ၵူၼ်းပဵၼ်တႄႉ တေတူၺ်းငဝ်းလၢႆးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းၼႆ တေဢဝ်ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်းၼမ်ႉသၢႆး၊ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ႁႅင်း ဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆ တေသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ။ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်လိူဝ်ႁႅင်းတႄႉတႄႉၼႆ တေသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃ လၢင်းၶိူဝ်း ၼႆၶႃႈ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်လူႉတၢႆ 8 ၵေႃႉၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် ၵူၼ်းဢႃယုယႂ်ႇလႄႈမီးတၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ်ဝႆႉ ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၽွင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၽွင်ႈ -ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းသေတႃႉ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵေႃႈ သမ်ႉပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇႁဵၼ်းၵေႃႈမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဢမ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉၵၢတ်ႈႁဵၼ်းမႃး 2 ပီယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် – ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 1,229 ၵေႃႉၼႆႉ ဢၼ်လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈ RDT ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်သမ်ႉ မီး 1,094 ၵေႃႉ၊ ၶိူင်ႈ PCR သမ်ႉ 135 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉ တင်းမူတ်း 196 ၵေႃႉၼႆႉသမ်ႉ တီႈႁူင်းယႃ လၢင်းၶိူဝ်း 90 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ 98 ၵေႃႉ လႄႈ ႁူင်းယႃႁူဝ်မိူင်း 8 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း