Saturday, May 25, 2024

မူၵ်ႇၾႆးတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း တၢႆ 2 ၵေႃႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/10/2023  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးမူၵ်ႇၾႆးတႅၵ်ႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆ။

ၸၢၵ်ႇမူၵ်ႇတႅၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉၵွႆ

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ငိၼ်းဝႃႈမၼ်းၵႂႃႇၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇသေပွၵ်ႈမႃး ၊ မိူဝ်ႈမႃးထိုင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ဢၢင်ႈတေႃႉဢဝ် မူၵ်ႇၾႆးၼိူဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မူၵ်ႇၾႆး ဢၼ်မီးၼိူဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉတႅၵ်ႇသေသဵၼ်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း သဵၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း၊ ဢၼ်မီးၼိူဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈလၢမ်းမႆႈသေတႅၵ်ႇပႃးမူတ်း။ ၵူၼ်းၸၢႆးၸဝ်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းသမ်ႉ  ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်း ၼႆသေ ဢၢၼ်းထူဝ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈပၢႆႈ ။ မၢၵ်ႇၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႈ တႅၵ်ႇသႂ်ႇတူဝ်မၼ်း မၢတ်ႇတိူဝ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ထိုင်ႈတီႈလူႉတၢႆ ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ဢၼ်ၺႃး မူၵ်ႇၾႆးတႅၵ်ႇသႂ်ႇသေတၢႆၼႆႉ မီး 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးသႅင်လိုၼ်း ဢႃယု 40 ပၢႆ (ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၸဝ်ႈမူၵ်ႇၾႆး)  မီး လုၵ်ႈလၢင်းဝႆႉ 5 ၵေႃႉ လႄႈတင်း မႄႈထဝ်ႈလမ် ဢႃယု 60 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ် ယူႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ။

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇမူၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ

မူၵ်ႇၾႆးၼႂ်းရူတ်ႉၼၼ်ႉမီးလၢႆလၢႆသႅၼ်း၊ မူၵ်ႇၾႆးဢၼ်မူၼ်းမိူၼ်လုၵ်ႈမၢၵ်ႇၼင်သေ တႅၵ်ႇႁႅင်း သဵင်လင် ၼၼ်ႉၵေႃႈမီး၊ မူၵ်ႇၾႆးသႅၼ်းဢၼ်ယၢဝ်းၵေႃႈမီး ဢၼ်မိူၼ်ၼူၾႆးသေ လႅမ်ႈလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၵေႃႈပႃး။ မူၵ်ႇၾႆးႁႅင်းယႂ်ႇ တႅၵ်ႇသဵၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  လူႉသုမ်းၵွႆၼမ်။ ပဵၼ်ႁိူၼ်း 2 ၸၼ်ႉ၊ မူၵ်ႇၾႆးသဵၼ်တိူဝ်ႉထိုင်ၸၼ်ႉၼိူဝ် လႄႈလင်ၶႃးႁိူၼ်းပေႃးပိဝ် ပေႃးၵီႈ၊ ၽွင်းမူၵ်ႇၾႆးၽူင်ႉတႅၵ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈႁၼ်ၸွမ်းယူႇ၊ ဢၢၼ်းၸွႆႈၶႄၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸမ်လႆႈ  ၽူင်ႉပုင်ႈသႂ်ႇႁႅင်းဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈမူၵ်ႇၾႆးတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇၼၼ်ႉ မႄႈထဝ်ႈလမ် ဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁိူၼ်းသမ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးတူၺ်းလႄႈ တႅၵ်ႇသႂ်ႇမႄႈထဝ်ႈလမ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈသေ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ မူၵ်ႇၾႆးတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈယၢမ်ႈငိၼ်းၵေႃႈ တိၼ်ပုတ်းမိုဝ်းပုတ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉဝႃႈ ထိုင်တၢႆၼႆ လီတူၵ်းၸႂ်ဝႆႉဢေႃႈ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ မိူဝ်းၸမ်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပေႃးထိုင်မႃး ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃၼႆ ၵူၼ်းၶၢႆႁၢၼ်ႉၶၢႆသႅင်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈၼမ်  ၵႆႉသိုပ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆ မူၵ်ႇၾႆးလၢႆသႅၼ်း။ ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် သူင်လဵၼ်ႈၵၼ်၊ ႁူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇမူၵ်ႇၾႆးၵေႃႈ ယိူင်းၸူးၵူၼ်းလၢႆသႅၼ်းပၢၼ်သေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးမူၵ်ႇၾႆးဢၼ်လဵၵ်ႉဢၼ်ယႂ်ႇ ။ မၢင်သႅၼ်း ၸၢင်ႈတႅၵ်ႇပဵၼ်ၽေးထိုင်တီႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသၢႆၸႂ်ၵူၼ်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း