Saturday, May 25, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သႅၼ်ဝီ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းဢေႇ လူၺ်ႈၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ် မိူင်းတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo Hsenwee Youth-ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 2 သႅၼ်ဝီ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉမႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁပ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်းၼႆသေတႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈၼမ် ပႆႇႁတ်းသူင်ႇ လုၵ်ႈလၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်ႉၵူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ တႄႇပိုတ်ႇယဝ်ႉ တီႈသႅၼ်ဝီ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇႁၼ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သူင်ႇၵႂႃႇႁဵၼ်းၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၵူဝ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉၸိူင်ႉ ၼႆလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဢေႇယူႇၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်သူင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းလုၵ်ႈၸၢႆး ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းလုၵ်ႈၸၢႆး ၶွင်တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ မီးၵမ်ႈၽွင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။  

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ယူႇ။ ယွၼ်ႉၶဝ်လႆႈၶၢတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ လဵၼ်ႈၵေႃႉၵၼ် ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းၵူၺ်း။  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းပေႃႈမႄႈ  ၼႂ်း ႁႆႈၼႂ်းသူၼ် ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းမႃးၵႂၢမ်းသိုပ်ႇၵႂၢမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်းၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၼႆ တွပ်ႇလႆႈဝၢၵ်ႈ(ၶၼႅၼ်း) ဢေႇၵေႃႈ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉယဝ်ႉၼႆၶႃႈဝႃႇ။ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ၸႂ်ႈတႄႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူင်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 4 (ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပေႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၼ်ႉသိပ်း တွပ်ႇလိၵ်ႈလႆႈ ဝၢၵ်ႈ(ၶၼႅၼ်း) 23 ဝၢၵ်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉယဝ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼိဝ်းသ် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ တွပ်ႇၸၼ်ႉသိပ်း လႆႈ 23 ဝၢၵ်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ ဢွင်ႇယဝ်ႉၼႆဝႃႇ။ မၼ်းပဵၼ်ဝႃႇတၽျၢၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇႁူၺ်းသူၼ်းၵူၺ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢင်းၽႅၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇဢၢပ်ႈၵျွင်းၵၼ်ၼမ်ၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/11/2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 14 ၸႄႈဝဵင်း တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉယူႇ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉၸိုင် တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ႁပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း