Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု (မိူင်းၵိုင်) ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ ပႆႇသမ်း ယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 4,000 ပၢႆ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵႂႃႇယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 1,000 ၵေႃႉၵူၺ်း ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းတေႃႇၵမ်။

Photo Credit ot Khay Seng ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးမီးတီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/11/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ တီႈႁွင်ႈယူတ်းယႃ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ။ ၽႂ်သမ်းယဝ်ႉ တေလႆႈဝႂ် ႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈ သမ်းၶဵမ်ယဝ်ႉ၊ ပေႃးၽႂ် ဢမ်ႇသမ်း ဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း ၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်ၵေႃႈတေယၢပ်ႇ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်း ၸဵမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇတင်းမူတ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးသမ်းယႃသေၵမ်းပေႃးသမ်းယဝ်ႉ တေမီးဝႂ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်ၵေႃႈတေငၢႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းမီးမၢႆၾၢင်ၵေႃႈလီ ဢမ်ႇမီးၵေႃႈလီ ႁပ်ႉသမ်းလႆႈၵူႈၵေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတုၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး မူႇဝၢၼ်ႈ 10 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီး 4,000 ပၢႆ ။

မိူဝ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသမ်းယႃယဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1,000 ၵေႃႉ။ ပေႃးသမ်းယဝ်ႉ တေဢွၵ်ႇပၼ်ဝႂ် ၵမ်းလဵဝ်။ ပေႃး ဢႃယု တဵမ် 18 ပီၶိုၼ်ႈၼိူဝ်”  ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုပ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 (ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်) ၵမ်းၼႆႉမီး 380 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 358 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 16 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း