Saturday, June 15, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်း မေႃသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်လၢင်းၶိူဝ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇယူႇ

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် လၢင်းၶိူဝ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း/ မေႃသွၼ် တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 5 ၵေႃႉ   ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇသွၼ်ယူႇထႅင်ႈ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19-20/12/2021 တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  မေႃသွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ထႅင်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းပိုတ်ႇမႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် 20 ဝၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 5 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီးၵူႈဝၼ်း၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈမီး။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ  ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း 382 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ   မေႃသွၼ်ၸၼ်ႉသုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်၊ မိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး တင်း မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၼ်ႉၵဝ်ႇတင်း ၸၼ်ႉသိပ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၸီးၶူႈၼင် ၵူႈၵေႃႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉၶႃႈ ပိုတ်ႇ  ယူႇၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ တင်ႈတႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႃး လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း/ မေႃသွၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသၢမ် 1 ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉၸဵတ်း 2 ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉၵဝ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်မေႃသွၼ် 1 ၵေႃႉ လႄႈ ၸၼ်ႉသိပ်း 1 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း 5 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

“ႁဵတ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇပိၵ်ႉ  တင်းမူတ်း။ သမ်ႉပိၵ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၵူၺ်း။  ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ပိၵ်ႉ ဝႆႉၼႆႉသမ်ႉ ၸၼ်ႉသၢမ်၊ ၸၼ်ႉၸဵတ်း၊ ၸၼ်ႉၵဝ်ႈလႄႈ ၸၼ်ႉသိပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈ ယူႇၶႃႈ။ ၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼႂ်းဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ လႅပ်ႈတေပိၵ်ႉဢိုတ်းယူႇ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈၼႃႇလူင်၊ ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းတႄႉၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈ ဝၼ်းလႂ် 10 ပၢႆၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ  ဢၼ်တၢႆၵေႃႈမီးဢေႃႈ” – ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/7/2021 မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်း တီႈ 19/12/2021 ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 1,376 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 11 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 1,271 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 94 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈႁူင်းယႃ လၢင်းၶိူဝ်း 77 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ 16 ၵေႃႉလႄႈ ႁူင်းယႃႁူဝ်မိူင်း 1 ၵေႃႉ ၾၢႆႇပၢႆး ယူႇလီ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း