Saturday, May 25, 2024

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် သေ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မႃးသိတ်းၼမ်ႉယႃႈယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ပၼ်တီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၼ်းတီႈ 28/11/2021 ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူၼ်ႈႁိူၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈ ဝႆႉတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ လႄႈ ႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်ၵေႃႈဢေႇ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ၵေႃႈတူၵ်းႁႅင်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇၶၢႆႉမႃးယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တိုၵ်ႉလႆႈ 5 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉသူင်ႇတူဝ်မႄႈထဝ်ႈၵႂႃႇႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄးယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၶၢဝ် ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမီး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ် ဝႃႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ သေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။

“ၸဝ်ႈၶၢဝ်ၼႆႉၾၢင်ႁၢင်ႈသမ်ႉမိူၼ်ၸပ်း ဢဝ်ထႅတ်ႉၵိတ်ႉထတ်း သမ်ႉဢမ်ႇႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း။ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလႄႈ ၼၢဝ် ၸွမ်းၶၢဝ်းၵူၺ်းႁိုဝ် ၵေႃဢမ်ႇႁူႉ”- ၼႆ ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တၢင်းပဵၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီ ပဵၼ်ဝတ်း ပဵၼ်ဢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မႃးၼၼ်ႉ ၺႃးၶၢဝ်းၾူၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းမႃးလႄႈ လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇယူႇလီၼႆႉ ယွၼ်ႉလွင်းတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေၵိုတ်းဝႆႉ မွၵ်ႈ 2000 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း