Saturday, June 15, 2024

ၵွင်သၢႆး ပိၵ်ႉတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ 5 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းမႃးၽဵဝ်ႈပိုတ်ႇၶိုၼ်း

Must read

သဵၼ်ႈတၢင်းၽႄႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ- သႅၼ်ဝီ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်သၢႆးမႃးၵွင် ပိၵ်ႉတၢင်းဝႆႉႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆ၊ ႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း မႃးထႆထုၺ်ပိုတ်ႇၶိုၼ်းၵႂႃႇမႃးလႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၽဵဝ်ႈၵွင်သၢႆး တီႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈသႅၼ်ဝီ

 သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်လုၵ်ႉသႅၼ်ဝီ လူင်းမႃး၊ ဢၼ်လုၵ်ႉႁူဝ်ပိုၵ်ႉမႃး တေၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 17 ။ ပေႃးတေၶဝ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈဝႄႈၵွင်သၢႆးသေ လႆႈၵႂႃႇတၢင်းသဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈဝဵင်းသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ မီးၵဵတ်ႉမီးလၢၼ်ႇလၢႆလၢႆတီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2021 ယူႇတီႈၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈဢဝ်ၸၢၵ်ႈမႃးထႆထုၺ် ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈပိၵ်ႉၼၼ်ႉႁဵတ်းသင်လႄႈပိၵ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ထိုင်တီႈၶႂ်ႈပိုတ်ႇၶိုၼ်းၵေႃႈ သမ်ႉမႃးပိုတ်ႇႁင်းၶဝ်။ တေပိၵ်ႉ တေပိုတ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၵူၼ်းမိူင်း။ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵူၺ်းၶႃႈယူဝ်ႉ။   ”- ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၽဵဝ်ႈၵွင်သၢႆး တီႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈသႅၼ်ဝီ

 ၽွင်းတႄႇပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းမႃးပိၵ်ႉ။ ယင်းမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ မႃးပိၵ်ႉတၢင်းတႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁိုဝ်ၼႆသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႆလူးၵွၼ်ႇ။

“ယၢမ်းလဵဝ် မီးဝႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈဝဵင်း(မဵဝ်ႉသျွင်ႇလၢၼ်း) လႄႈ ပိူၼ်ႈတေၵႂႃႇတၢင်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉၼမ်  ပေႃးၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ တၢင်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးလုၵ်ႉသႅၼ်ဝီမႃးၸိုင် မၼ်းတေဢမ်ႇတေႃႇတၢင်း တေလႆႈၶိုၼ်းမႃးသဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉတူႈၶိုၼ်းလႄႈ ပေႃးဝႃႈ ၶဝ် ပိုတ်ႇတီႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉတႄႉ တေၵႂႃႇငၢႆႈမႃးလီ သၢၵ်ႈသႃႇၶႃႈဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

 ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၾၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းဝဵင်းၸိူဝ်းသင်ႇဝႆႉႁႂ်ႈယူႇႁိူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် Stay at Home ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်တႄႉ တိုၵ်ႉလီၵူဝ်ယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉလူဝ်ႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇႁိူၼ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈသင်တီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း