Tuesday, June 18, 2024

ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဢၼ်မီးၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵိၼ်ယႅမ်ႉယူႇသဝ်းယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ဢၼ်ပိုင်ႈဢိင်ၵၢၼ်သၢၼ်သၢတ်ႇၶၢႆၼၼ်ႉ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၼုင်ႈဝႆလႄႈ ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တင်းဝၢၼ်ႈ၊ မၢင်ႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈၵိၼ် ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးသိုဝ်ႉၶၢႆၵႃႉသၢတ်ႇ  ။  

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး

ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးၼႆႉ  မီးၼႂ်းၵႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းယေႃ ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်း မူတ်းလင်ႁိူၼ်းမီး မွၵ်ႈ 100 ၵမ်ႈၼမ် ႁဵတ်းၵၢၼ် သၢၼ်သၢတ်ႇၶၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း  ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ သုၵ်ႉယုင်ႈ  သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်လႄႈ  ဢမ်ႇ မီးၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉ သၢတ်ႇ  ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၊ လွင်ႈၼုင်ႈဝႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ 

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝၢၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် သၢၼ်သၢတ်ႇၶၢႆၵၼ်ၵူၺ်း။  ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉယိင်ႈၶႅၼ်းၼႃႇၸႂ်လိူဝ်ၵဝ်ႇဢေႃႈ။ မၢင်ၵေႃႉ ဢိုပ်းၶဝ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ ပုင်ႇမၢၼ်ႇၶႃႈ ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇဢဝ်ငိုၼ်းတီႈလႂ်မႃးသိုဝ်ႉၶႃႈလူးၼေႃ။ ဢမ်ႇမီးသင်ၵိၼ်ဢေႃႈ။ ”-  ဝႃႈၼႆ။

ဢမ်ႇလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေတႃႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိၼ်းၸႂ်တႃႇၵိၼ်တႃႇယႅမ်ႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်းလႄႈ လွင်ႈၼုင်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီးၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းမႃးၸွႆႈထႅမ် ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉလၵ်ႉလွမ်မွင်းၸုမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး

ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 25 လၵ်း ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းပႆ သဵၼ်ႈတၢင်းလေႃႉ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၺ်း။ ရူတ်ႉၵႃး  တႄႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

“ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႆဝဵင်းၶႃႈဢေႃႈ။ သဵၼ်ႈတၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလီ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၺ်းၵႂႃႇမႃးလႆႈ။ ဝၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ယူႇဝႆႉၸွမ်းၵုင်းလွႆ မိူဝ်ႈ ၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉ ၸႂ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး လႆႈၵႂႃႇတၵ်းၵႆၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် ၶဝ်ႈၸွႆႈ မႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ သေ လွင်ႈၼမ်ႉၵိၼ်တႄႉ ဢမ်ႇပေႃး လႆႈမႆႈၸႂ် ယဝ်ႉ”- မေႃသွၼ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးလင်ႁိူၼ်း မွၵ်ႈ 100 တေမီးဝႆႉ ၼိူဝ်ၵုင်းလွႆၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ တႂ်ႈလွႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ  ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ  တေႃႈၼင်ႇၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းၵူၺ်း သမ်ႉပေႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ယဝ်ႉ၊ ပေႃးပဵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈ တီႈၵႆဝဵင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးၼႆႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းတေတွၼ်းလိူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆလၢႆပုၼ်ႈလူးၵွၼ်ႇ    ၵူၼ်းထုင်ႉလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း